مدیر آموزش حیرت: مجید خادم

09177091970

مدیر اجرایی و روابط عمومی حیرت: مریلا مرادی

09170629079

مدیر امور فستیوال های حیرت: امید تمیس

09357682442

مدیر امور مجلات و نشریات حیرت: زهرا راستی

09369074514

پست الکترونیکی : heyratfars@yahoo.com

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما