شامل 4 درس :

 

عنوان درس

ساعات آموزشی

نوع واحد

مدرس

پیش نیاز

1

عناصر داستان مقدماتی

24

پایه – اجباری

2

ساختار داستان (1و2)

48

پایه – اجباری

مجید خادم

آشنایی با عناصر داستان مقدماتی

3

کارگاه عملی 1

24

تخصصی – اجباری

مجید خادم

آشنایی با عناصر داستان مقدماتی

4

کارگاه عملی 2

24

تخصصی – اجباری

سمیه برازجانی

آشنایی با عناصر داستان مقدماتی

که دروس پایه ای داستان نویسی بوده و گذراندن تمام آن ها برای هنرجویانی که تمایل به تکمیل دوره و دریافت گواهی دارند، الزامی است.

اطلاعات بیشتر در مورد هر درس را در قسمت بالای سایت و در زیر مجموعه ی دروس و کارگاه ها می توانید بیابید.