سرفصل 24 جلسه ای دوره :

 

 • مقدمه-مفاهیم اولیه ی تاریخ هنر738px-AltamiraBison217

 • هنر پیش از تاریخ (دوره ی سنگ)

 • هنر تمدن بین النهرین 1(شروع تمدن و بین
  النهرین پیش از آغاز نگارش )

 • هنر تمدن بین النهرین 2(سومر قدیم)

 • هنر تمدن بین النهرین 3(سومر جدید و اکد)

 • هنر تمدن بین النهرین 4(بابل قدیم و میانی و آشور قدیم و میانی)

 • هنر تمدن بین النهرین 5(بابل جدید و آشور امپراتوری)49

 • هنر تمدن های فلات ایران پیش از ایلامی و تمدن های ایلام و ماد

 • مفرغ لرستان و هنر امپراتوری هخامنشی

 • هنر تمدن مصر 1(دوران پیش از امپراتوری و امپراتوری قدیم)

 • هنر تمدن مصر 2(دوران امپراتوری جدید و سبک عمارنه)

 • هنر تمدن اژه و کرت(مینوس و سیکلاد و میسن)

 • هنر تمدن یونان 1 (دوره کهن)                       10

 • هنر تمدن یونان 2 (دوره کلاسیک پیشین)

 • هنر تمدن یونان 3 (دوره کلاسیک پسین- هلنی)

 • هنر اتروسک و روم 1 (دوره جمهوری)

 • هنر روم 2 (دوره امپراتوری پیشین)

 • هنر روم 3 (پمپئی و هرکولانیوم و دوره امپراتوری پسین)118

 • هنر یهودی و مسیحیت آغازین و هنر بیزانس تا پایان قرن 8 میلادی

 • هنر اروپای قرون وسطی اغازین

 • هنر اسلامی

 •  هنر رومانسک

 • هنر گوتیک49 (2)102

 • هنر قرن 13 و 14 ایتالیا (پایه های رنسانس)

 • هنر نیمه ی اول قرن 15 ایتالیا (رنسانس آغازین)

 • هنر نیمه ی دوم قرن 15 ایتالیا (رنسانس آغازین)

 • هنر قرن 16 ایتالیا (رنسانس پیشرفته و شیوه گزینی و مکتب ونیز)

 • هنر قرن 15 شمال اروپا (ریشه های رنسانس شمال)

 • هنر قرن 16 شمال اروپا (رنسانس شمال)38

 • هنر باروک ایتالیای قرن 17

 • هنر باروک اسپانیا و فلاندر و هلند قرن 17

 • هنر باروک فرانسه و انگلیس قرن 17

 • هنر روکوکو قرن 18

 • رومانتیسیسم و نئوکلاسیک اواخر قرن 18 (عصر روشنگری)

 • رومانتیسیسم و نئوکلاسیک قرن 19

 • رئالیسم و امپرسیونیسم قرن 19 (عصر پوزیتیویسم)

 • پست امپرسیونیسم اواخر قرن 19

 • هنر قرن 20 – پیش از جنگ جهانی (سمبولیسم و هنر نو و فوویسم )

 • قرن 20 – پیش از جنگ جهانی (اکسپرسیونیسم و کوبیسم و فوتوریسم و کانستراکتیویسم)

 • قرن 20 – پیش از جنگ جهانی (آوانگاردیسم و کوبو-فوتوریسم و سوپرماتیسم روسی)

 • قرن 20 – هنر بین دو جنگ جهانی (دادا و سوررئالیسم و رئالیسم اجتماعی)

 • قرن 20 – هنر بین دو جنگ جهانی (پروداکتیویسم و دِ استیل و مکتب باهاوس)137

 • قرن 20 – هنر آمریکا و مکزیک و اروپای دوران جنگ دوم جهانی

 • قرن 20 – هنر بعد از جنگ (اکسپرسیونیسم انتزاعی و تجسمی)

 • قرن 20 – هنر بعد از جنگ (هنرهای اجرایی و محیطی و فورمالیسم انتزاعی)

 • قرن 20 – هنر بعد از جنگ (هنر پاپ و گرایشات مختلف آن)

 • قرن 20 – هنر دوران پست مدرنیسم 1dvr1nt

 • قرن 20 – هنر دوران پست مدرنیسم 2

 • Wheat+Field+with+Cypresses-1024x768-9616