معرفی کارگاه تاریخ هنر و اهداف و روند آموزشی:

 

این دوره ی جامع آموزشی شامل 24 جلسه ی هفتگی طی شش ماه است. (هر هفته یک جلسه ی 3 ساعته و در مجموع، 72 ساعت آموزشی)

شهریه ی کارگاه :

با توجه به این که بخشی از هزینه های کارگاه با همکاری و حمایت صمیمانه و دلسوزانه نهاد ها و ارگان های حامی برگزاری، تامین می کند، تنها بخشی از هزینه به شکل شهریه دریافت می شود.

شهریه ی کل دوره برای شش ماه مبلغ 480000 تومان است که امکان پرداخت آن طی دو تا حداکثر سه مرحله مقدور می باشد.

 

مباحث و اهداف:

ترم اول        

2

هدف:

 • آشنایی با مقدمات و اصول و اهداف مطالعه ی تاریخ هنر

 • آشنایی با خاستگاه و ریشه های تاریخی هنر بشری

 • آشنایی با هنر تمدن های اولیه و هنر جهان باستان

 • آشنایی با هنر کلاسیک باستان (یونان و روم)و مفهوم کلاسیک و پایه های هنر تمدن غرب

 • آشنایی با سیر هنر غرب در قرون اولیه ی مسیحیت و هنر قرون وسطی

مباحث:

 • هنر پیش از تاریخ (دوره ی سنگ)

 • هنر تمدن های بین النهرین

 • هنر تمدن های فلات ایران

 • هنر تمدن مصر

 • هنر تمدن های دریای اژه و کرت

 • هنر تمدن یونان

 • هنر اتروسک و روم255

 • هنر یهودی و مسیحیت آغازین

 • هنر بیزانس تا پایان قرن 8 میلادی

 • هنر اسلامی

 • هنر اروپای قرون وسطی

 • هنر رومانسک

 • هنر گوتیک

 

ترم دوم

هدف:162

 • آشنایی با پایه ها و مبانی تاریخی هنر رنسانس و مفهوم هنر کلاسیک اومانیستی و آغاز هنر مدرن

 • آشنایی با مفاهیم و سبک ها و مکاتب هنر مدرن و فراگیری جهانی آن و هنر دوران پست مدرن

مباحث:

 • هنر سبک های رنسانس

 • هنر باروک

 • هنر روکوکو

 • سبک ها و مکاتب ادبی و هنری نیمه ی دوم قرن 18 و قرن 19

 • (نئوکلاسیسیسم،  رومانتیسم، نئوگوتیک، رئالیسم و امپرسیونیسم)

The_Two_Fridas_(Frida_Kahlo)

 • سبک ها و مکاتب ادبی و هنری اواخر قرن 19 و قرن 20 شامل: (پست امپرسیونیسم ، اکسپرسیونیسم، سمبولیسم، هنر انتزاعی، فوویسم، کوبیسم، فوتوریسم، کوبو-فوتوریسم، آوانگاردیسم، رئالیسم اجتماعی، سوررئالیسم، دادائیسم، ساختارگرایی و پروداکتیویسم، د استیل، اکسپرسیونیسم انتزاعی، اکسپرسیونیسم اندامی، هنر پاپ، انتزاع فرمالیستی، مینی مالیسم، پسا مینی مالیسم، هنر مفهومی و …)

 • هنر دوران پست مدرن

منابع مورد استفاده در دوره:                                                        

منابع اصلی :

 • تاریخ هنر جنسن 1962 – ترجمه فرزان سجودی از ویرایش هفتم 2007            th (1)

 • هنر در گذر زمان هلن گاردنر 1926 – ترجمه تقی فرامرزی از ویرایش ششم 1986

 • تاریخ هنر گمبریج 1950 – ترجمه علی رامین از ویرایش شانزدهم 1998

 • تاریخ اجتماعی هنر آرنولد هاوزر 1951

 • تاریخ تمدن بین النهرین 3جلدی – یوسف مجید زاده – انتشارات دانشگاهی

 • تاریخ تمدن عیلام(ایلام) – یوسف مجید زاده – انتشارات دانشگاهی

 • روش تجزیه و تحلیل آثار هنرهای تجسمی- چارلز جنسن

 • کتب درسی پیش دانشگاهی هنر – بخش هنرهای ایران باستان

 • پژوهشی در هنر یونان و روم – جزوه دانشگاهی

 • مجموعه ای از مقالات علمی-پژوهشی

 • منابع اینترنتی