این بخش به زودی تکمیل می شود

 

برای دسترسی به آرشیو اخبار و اطلاعات و اطلاعیه های صندوق مالی حمایت از نشر آثار هنرجویان و فارغ التحصیلان مدرسه ی داستان نویسی حیرت، روی تصویر زیر کلیک کنید:

 

اخبار