مجید خادمmajid khadem

متولد 1363 فارغ التحصیل رشته ی مهندسی علوم و صنایع غذایی در سال 1385 از دانشگاه دولتی سیستان و بلوچستان و کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه پیام نور تهران در سال 1395

پایان نامه: کارکردهای روایی رنگ در سینمای داستانی

شروع فعالیت در زمینه ی ادبیات داستانی از سال 1380

شروع فیلمسازی  از سال 1385

سوابق تدریس :

 • مدرس دوره های مختلف آموزش داستان نویسی مقدماتی و پیشرفته و نقد ادبی در شیراز از 1390- دروس ساختار داستان، تحلیل داستان کوتاه، عناصر داستان، تاریخ ادبیات داستانی جهان و تحلیل سبک ها و مکاتب ادبی و هنری، تاریخ ادبیات داستانی معاصر ایران و … (در همکاری با حوزه ی هنری فارس، معاونت فرهنگی شهرداری شیراز، اداره ی کل کتابخانه های فارس، انجمن سینمای جوان شیراز و…).

 • تدریس دروس مختلف داستان نویسی در مدرسه داستان نویسی حیرت.

 • برگزاری هر ساله ی کارگاه های جامع تاریخ هنر جهان (بررسی مکاتب و تحلیل سبک های ادبی و هنری)- یک ساله ویژه ی هنرجویان تمامی رشته های هنری و ادبی- از سال 1392.

 • برگزاری دوره های 6 جلسه ای آشنایی با هنر و خلاقیت ادبی و هنری ویژه ی دانش آموزان در سال 1393 در حوزه ی هنری فارس.

 • تدریس خصوصی و نیمه خصوصی در کارگاه جامع 6 ماهه و یک ساله ی فیلمسازی مستند از سال 1394.

تولید و تالیف :

 • انتشار داستان کوتاه در نشریات ادبی دانشگاهی و عمومی و تخصصی ادبیات از سال 1382.

 • نویسنده ی مجموعه داستان کوتاه”از حیرت تا گرسنگی” .انتشارات بوتیمار چاپ اول : 1392. چاپ دوم: 1393

 • نویسنده ی رمان “کدامین گِل به غم بسرشته تر”. چاپ اول انتشارات نوید شیراز 1394

 • نویسنده ی مجموعه داستان “مناطیق جنگی” .درمراحل اخذ مجوز.

 • گردآوری و آماده سازی مجموعه داستان کوتاه جوان فارس (حیرت اول)– شامل برگزیده ی بهترین داستان کوتاه های نویسندگان جوان فارس. چاپ اول 1394 نشر نادریان

 • مولف کتاب “کارکردهای روایی رنگ در سینمای داستانی” . در مراحل تدوین نهایی.

 • مدیر گروه تالیف شناختنامه ی جامع نویسندگان فارس در 7 جلد–در مراحل تدوین و تالیف جلد اول و دوم.

 • تالیف کتاب جامع درآمدی بر تحلیل داستان. در مراحل پژوهش و نگارش.

 • کارگردانی و تصویربرداری فیلم کوتاه تجربی ((چیزهای کوچک)) در سال 1388.

 • کارگردانی و تصویربرداری فیلم کوتاه تجربی ((تکرار)) 1389

 • کارگردانی و تصویربرداری مستند ((روایت فخر ))1390.

 • کارگردانی و تصویربرداری مستند ((پیر پیران)) در سال 1389.

 • کارگردانی و تصویربرداری مستند ((خنیاگران گمنام)) 1390 .

 • کارگردانی و تصویربرداری مستند ((ق)) 1392.

 • کارگردانی و تصویربرداری فیلم کوتاه تجربی ((تکرار)) 1392.

 • کارگردانی و تصویربرداری مستند ((سدره المنتهی)) 1393 .

سوابق شغلی و اجرایی:

 • موسس و مدیر مدرسه ی داستان نویسی حیرت (اولین مدرسه ی داستان نویسی مستقل کشور با طرح جامع آموزشی بلند مدت) 1391.

 • صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر سالنامه ی تخصصی ادبیات داستانی “داستان خلاقانه سال(حیرت)” از

 • صاحب امتیاز، مدیر مسئول و عضو شورای سردبیری فصلنامه ی تخصصی ادبیات داستانی “داستان شیراز” از 1396

 • کارشناس ادبیات داستانی واحد آفرینش های ادبی و مدیر انجمن داستان و کارگاه قصه و رمان حوزه ی هنری فارس از 1391 تا 1394.

 • عضو کمیته ی مرکزی ادبیات داستانی بسیج هنرمندان فارس در سال 1393.

 • کارشناس و مدرس ادبیات داستانی در اداره کل کتابخانه های فارس 1391 تا 1392. و 1394.

 • موسس و مدیر انجمن ادبیات داستانی حیرت 1391.

 • عضو هیئت مؤسس و هیئت مدیره ی انجمن ادبی سرو شیراز1389.

 • عضو انجمن فیلم کوتاه ایران، واحد شیراز از 1390.

 • عضویت فعال به عنوان منتقد و نویسنده در انجمن داستان حوزه ی هنری استان فارس در سال های 1387 تا 1394.

 • همکار دفتر ادبیات پایداری حوزه ی هنری فارس در زمینه ی تاریخ شفاهی از 1391 تا 1394.

 • مسئول و دبیر انجمن ادبی دانشگاه زابل در سال 1384.

 • سردبیر نشریه ی ادبی معاونت فرهنگی دانشگاه زابل در سال های 1384 و 1385.

 • دبیر اولین و دومین و سومین دوره ی جشنواره ی ملی “داستان کوتاه خلاقانه ی سال (حیرت)” 1394 – 1395 – 1396

 • دبیر اولین دوره ی جشنواره ی سراسری “نقد داستان کوتاه سال(حیرت)” 1396

 • عضو هیئت مدیره ی جایزه ی ادبی سراسری دو سالانه ی شیراز 1396

داوری جشنواره ها :

 • داور بخش نهایی جشنواره ی استانی داستان کوتاه واژگان راز 91.

 • داور بخش نهایی شش دوره جشنواره ی داخلی داستان کوتاه و نقد داستان حوزه هنری فارس سال های 91 و 92 و 93 و 94.

 • داور بخش نهایی جشنواره ی استانی داستان کوتاه راهیان نور 93.

 • مدیر کمیته ی داوری و داور نهایی هشتمین جشنواره ی استانی داستان نویسی بسیج هنرمندان فارس 93.

 • مدیر کمیته ی داوری دوره های اول و دوم و سوم جشنواره ی ملی داستان کوتاه خلاقانه ی سال (حیرت) 1394 و 1395 و 1396

 • عضو کمیته داوری و یکی از داوران نهایی بخش مجموعه داستان کوتاه دوسالانه ی سراسری “جایزه ادبی شیراز” 1396

تقدیر و افتخارات :

ادبیات:

 • کتاب ((از حیرت تا گرسنگی)) برگزیده و تقدیر شده به عنوان مجموعه داستان برتر در بخش ادبیات جشنواره ی کتاب سال دانشجویی کشور 1393.

 • برنده جایزه ی دوم جشنواره ی کشوری شعر و داستان سوره -1392. “داستان کوتاه چهار یا پنج روایت خطی از یک شکست”

 • برگزیده و حائز رتبه ی اثر برتر تقدیری در ششمین جایزه ی سراسری ادبی یوسف- 1392. داستان کوتاه “روایات فتح،روایات فخر”

 • دارای سه اثر برگزیده در اولین جایزه ی ادبی کشوری اهواز (دستی روی دهانم – گل سرخی برای حاجی – لامصب این حاج رضا) و کسب مقام دوم- 1394. “داستان کوتاه دستی روی دهانم”

 • دارای 2 اثر برگزیده در چهارمین جشنواره ی فرهنگی و هنری مقاومت (پایتخت پنجره ها) و شایسته ی تقدیر شناخته شده از سوی هیئت داوران بخش داستان کوتاه 1391 . (داستان های کوتاه خاکریزهای خسته و 4یا5 روایت خطی از یک شکست)

 • دارای 2 داستان کوتاه برگزیده و یک اثر تقدیر شده در جشنواره ی بین المللی ادبیات داستانی گولان کردستان 1392.

 • دارای دو اثر برگزیده در جمع نهایی آثار جشنواره ی ادبی کشوری چراغ مطالعه در سال های 1389 و 1390. (داستان های کوتاه “لوییس خودش را می کشد! لوییس خودش را می کشد؟” و  “لبنیات و مکافات”

 • دارای یک اثر برگزیده در جمع نهایی آثار جشنواره ی کشوری هفت اقلیم در سال 1390 . (داستان کوتاه “که بود لوییس هرناندز هرو”)

 • کتاب ((از حیرت تا گرسنگی)) برگزیده در بخش نیمه نهایی و جزو 17 مجموعه داستان برتر سال به انتخاب جایزه ی ملی ادبیات داستانی هفت اقلیم 1393.

 • دارای یک اثر برگزیده ی بخش رمان در جمع نهایی آثار جشنواره ی کشوری داستان انقلاب- 1392. رمان “کدامین گل به غم بسرشته تر”

 • برنده جایزه ی اول به عنوان بهترین داستان کوتاه پست مدرن در جشنواره ی داستان کوتاه بسیج هنرمندان در سال 1390 . (داستان کوتاه لوییس خودش را می کشد! لوییس خودش را می کشد؟)

 • کسب مقام اول جشنواره ی خاطره نویسی دفاع مقدس فارس (خاکریز خاطره) اسفند 91.

 • دارای 4 اثر برگزیده ی داستان کوتاه در بخش نیمه نهایی و یک داستان کوتاه(سوسک هایی که به دنبال من می دوند) در بخش نهایی چهارمین جشن ملی داستان کوتاه متیل(خلیج فارس)- 1393.

 • رتبه ی سوم جشنواره ی خاطره نویسی دفاع مقدس فارس (خاکریز خاطره) اسفند 93.

سینما:

1-فیلم داستانی تجربی ((چیزهای کوچک)) در سال 1388 برنده ی دیپلم افتخار خلاقیت و نوآوری از جشنواره ی فیلم کوتاه شیراز .

2- مستند ((پیر پیران)) در سال 1389برنده ی دیپلم افتخار از جشنواره ی استانی کَل گراش .

3-مستند ((خنیاگران گمنام)) تنها مستند برگزیده از استان فارس در جشنواره ی بین المللی فیلم کوتاه تهران 1390 .

4- مستند ((روایت فخر)) برگزیده ی جشنواره ی فیلم استانی بسیج هنرمندان 1392.

 • فیلم داستانی تجربی ((چیزهای کوچک)) در سال 1393 برنده ی دیپلم افتخار از جشنواره ی سراسری فیلم دانشجویی سیاه و سپید .

همچنین حضور به عنوان کارشناس و منتقد یا سخنران در جلسات متعدد نقد، سخنرانی و سمینار و نشست های ادبی ( در همکاری با نهاد ها و ارگان های : حوزه هنری فارس، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، بنیاد حفظ آثار  و نشر اررش های دفاع مقدس فارس، دانشگاه شیراز، اداره فرهنگ و ارشاد فارس، اداره کتابخانه های فارس، مرکز اسناد و کتابخانه ملی، انجمن سینمای جوانان شیراز، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز، بنیاد شهید، سپاه فجر فارس، کنگره ی سرداران و 14600 شهید استان فارس و)