نسخه ی pdf شماره ی جدید فصلنامه فرهنگ فارس

– سردبیر این نشریه، دوست عزیزمان آقای دکتر سادات شریفی (از مدرسین مدرسه ی حیرت) است. – حاوی پرونده ی ویژه ی ادبیات امروز فارس و مقالات و نقدهای بسیار مفید و خواندنی. – نقد مفصلی از دوست عزیز دیگرمان، خانم سمیه برازجانی (از مدرسین مدرسه ی حیرت) در رابطه با مجموعه داستان «از حیرت تا گرسنگی» […]

یادداشتی بر داستان «مارپیچ» اثر ایتالو کالوینو – زهرا قادرپور (تکلیف مربوط به کارگاه تحلیل داستان کوتاه جهان)

“مارپیچ” روایت علمی ِ نامعتبر از آفرینش هنری در ” کمدی های کیهانی” ایتالو کالوینو  زهرا قدرپور داستان مارپیچ ” The Spiral” آخرین داستان از مجموعه داستانی “کمدی کیهانی” است که در آن ایتالو کالوینو علم، تاریخ و تخیل در هم آمیخته است. داستان های “کمدی کیهانی” با یک بند در ابتدای داستان که یک […]