پیام تسلیت

((به نام خدا)) با عرض تاسف فراوان باید به اطلاع دوستان عزیزم برسانم که آقای امین شفاعت جهرمی از هنرمندان جوان شیراز و از هنرجویان دوره ی اول مدرسه ی داستان نویسی حیرت، بعد از تحمل چند ماه درد و رنج در بستر بیماری، ابتدای همین هفته فوت کرد. از خدای متعال طلب مغفرت و شادی […]