ثبت نام کارگاه های ترم جدید مدرسه ی داستان حیرت با همکاری اداره کتابخانه های عمومی شیراز آغاز شد.

((به نام خدا)) ثبت نام کارگاه های ترم جدید مدرسه آغاز شد. لیست کارگاه های ترم سوم 1394 ساختار داستان 1 – مدرس: مجید خادم ویژه ی هنرجویان جدیدالورود به مدرسه یکشنبه ها 14.30 تا 16.30 ساختار داستان 2 – مدرس: مجید خادم ویژه ی هنرجویانی که ساختار 1 را گذرانده اند. دوشنبه ها 16.30 تا 18.30 […]