اولین شماره ی مجله “داستان خلاق سال (حیرت)” منتشر شد.

نشریه تخصصی ادبیات داستانی ویژه ی جشنواره ی داستان کوتاه خلاقانه ی سال در این شماره علاوه بر انتشار 20 داستان مرحله ی نهایی اولین دوره ی جشنواره (1394) ، مجموعه ای از مقالات و نقدهای تخصصی و همچنین ویژه نامه استاد محمدرضا صفدری در 266 صفحه و با قطع رقعی منتشر شده است. مراکز […]