تقلید نمی‌تواند معیار باشد – لئو تولستوی

تقلید نمی‌تواند معیار باشد لئو تولستوی برگردان: محمد حق‌شناس شیوه دومی‌ که ظاهری از هنر به دست می‌دهد، همان است که من آن را تقلید نامیدم. اساس این شیوه بر آنست که به عرضه جزییاتی بپردازند که ملازم چیزی است که به توصیف یا بازنمودنش مشغولند. در هنر کلامی، این شیوه عبارت است از آن […]