ثبت نام کارگاه های داستان نویسی ترم تابستان مدرسه ی حیرت آغاز شد.

ثبت نام کارگاه های داستان نویسی ترم جدید مدرسه ی حیرت آغاز شد.   مدرسه ی داستان نویسی حیرت با همکاری اداره ی کتابخانه های شیراز برای ترم جدید و در کارگاه های زیر هنرجو می پذیرد:   عناصر داستان مقدماتی  (ویژه ی هنرجویان جدید الورود و هنرجویان دوره ی مقدماتی) دو شنبه ها 5.30 تا […]

هزار – روح انگیز مهرافشا(داستان پایان دوره ی مقدماتی)

هزار… بساطش پر بود از اجناس خرد و ریز. دستها را به هم می کوفت و یک نفس فریاد می زد: “بیا وببر؛ فقط با یه هزاری. دل بچه ها را شاد کن؛ فقط با یک هزاری.گلِ سر، پاشنه کش، سرسوئیچی. بدو بدو نون برسون/ برا بَچه ها چی بسون…” همه ی عابران خواه نا […]

فارغ التحصیلان مدرسه ی داستان نویسی حیرت

به نام خدا به این نویسندگان عزیز که به حق لایق عنوان نویسندگی هستند، تبریک گفته و تلاش هایشان را مستوجب تقدیر و این اتفاق مبارک را افتخاری برای خود می دانیم. امیدواریم هر سال، تعداد بیشتری از دوستانمان به این لیست اضافه شوند. داستان های پایان دوره ی ایشان به تدریج در سایت مدرسه قرار […]