قوانین جدید مدرسه (در جهت تسهیل فارغ التحصیلی و ایجاد شرایط بهتر برای دوره ی دروس)

((به نام خدا)) برای تسهیل در فارغ التحصیلی از مدرسه ی داستان حیرت و همچنین ایجاد شرایط بهتر دوره شدن دروس و قوی شدن پایه ی دوستان هنرجو، به ویژه افراد پرمشغله تر که گاه مجبور به غیبت و از دست دادن برخی جلسات کارگاه ها می شوند، دو قانون زیر از ترم پاییز اجرا […]

ثبت نام کارگاه های ترم پاییز مدرسه ی داستان نویسی حیرت فارس آغاز شد.

((به نام خدا)) ثبت نام کارگاه های ترم پاییز مدرسه ی داستان نویسی حیرت فارس آغاز شد. کارگاه های این ترم: عناصر داستان مقدماتی (ویژه ی هنرجویان جدید) مدرس: سمیه برازجانی یکشنبه ها 18 تا 20 کارگاه عملی داستان نویسی3 (ویژه ی هنرجویان دوره ی پیشرفته ی مدرسه) مدرس: سمیه برازجانی یکشنبه ها 16 تا 18 دوستان […]

خیزاب های ابدی – سعید احمدزاده(داستان پایان دوره ی جامع مقدماتی و پیشرفته)

خيزاب­ هاي ابدي مرد شروع كرد به تكاندن ماسه ­هاي روي پايش، مي خواست به هيچ چيز فكر نكند، به هيچ چيز. ولي بي­ اختيار داشت به بچه­ ها و به حرف­ هاي شان فكر مي­ كرد. “يكي از اقوام ما كه خيلي وضعش خوبه مي­ گفت اگه آدم صبح زود بره لب ساحل، مي […]