ثبت نام کارگاه ویژه ی “آموزش داستان کودک و نوجوان” سطح مقدماتی آغاز شد

((به نام خدا)) مدرسه ی داستان نویسی حیرت برگزار می کند: کارگاه ویژه ی “آموزش داستان کودک و نوجوان” سطح مقدماتی «قابل ذکر است که این کارگاه، ویژه ی هنرجویان و نویسندگانی است که به نوشتن در حوزه ی ادبیات داستانی کودک و نوجوان علاقه مند هستند.» مدرس: خانم الهام مزارعی (نویسنده ی ۹رمان و […]

ضیافت عمومی نویسنده – هنری فیلدینگ

ضیافتِ عمومیِ ‌نویسنده هنری فیلدینگ  برگردان: احمد کریمی‌حکاک پیشگفتاری برکتابِ«تام جونز»(1)، یا صورت غذاهای این ضیافت نویسنده باید خود را با به جای شخصی بگذارد که مهمانخانه یی عمومی‌را می‌گرداند، و از هر کس در برابر پولش پذیرایی می‌کند، و نه اینکه خیال کند بزرگی است که می‌خواهد ضیافتی خصوصی راه اندازد و اطعام مساکین کند. […]

طرح چاپ کتاب مجموعه داستان کوتاه حیرت2 (برگزیده ی بهترین آثار هنرجویان مدرسه ی داستان نویسی حیرت) آغاز شد.

کار جمع آوری مجموعه داستان کوتاه حیرت 2 از امروز آغاز شد. همانند کتاب قبلی، این کتاب در بر گیرنده ی برگزیده ای از داستان کوتاه های منتخب نویسندگان جوان فارس خواهد بود. هزینه ی چاپ از طریق صاحبین داستان ها تامین خواهد شد و امور اجرایی آن از جمع آوری تا تدوین نهایی و […]

اسیری در بند اسیری دیگر – مهناز رحمت(داستان پایان دوره ی جامع مقدماتی و پیشرفته)

اسیری در بند اسیری دیگر   دستانم هنوز می لرزیدند و نفسم به سختی رفت و آمد می کرد . بخار آتش درونم از دهان که بیرون می زد خودش را به رخ عینک می کشید . قلبم محکم به سینه می کوبید و با سرعت زیاد خونهای سرشار از انتقام را در رگهایم به […]