ادب ايران (از هزاردستان تا بوف کور) – پروفسور الول ساتن

ادب ايران – از هزاردستان تا بوف کور پروفسور الول ساتن  برگردان: مجید مصطفوی  مطلب زیر، ترجمه متن سخنرانی پروفسور الول ساتن در سی‌وپنجمین كنگره بین‌المللی «قلم» p.e.n است كه در شهر «آبیجان» ساحل عاج تحت عنوان كلی «افسانه‌ها و اسطوره‌ها به مثابه منبع‌الهام هنر و ادبیات» برگزار شد و از كتاب «ایران و اسلام: یادنامه […]

جلسات هفتگی داستان خوانی انجمن حیرت شیراز

به نام خدا جلسات هفتگی داستان خوانی زیر از لحاظ محیط، شیوه ی برگزاری و سطح کیفی مناسب، به دوستان انجمن حیرت شیراز توصیه می شود. بالاخص به هنرجویان عزیز مدرسه توصیه ی اکید می شود که به صورت منظم، لااقل در یکی از آن ها شرکت کنند:     1- جلسات انجمن داستان شهر […]