استیلای قدرت – محمد رستگار (داستان پایان دوره مقدماتی)

استیلای قدرت محمد رستگار   نفس عمیق، نفس عمیق _ للللللللل ….لللللللللللللللللل….للللللللللللللللللللل….لللللللللللللللللل….للللللللللللللللللللل….       مرد از لحظه لغزش انوار طلایی بر امواج رودخانه تا به هنگام پنهان شدن سرخی رنگ باخته غروب در انتهای آسمان ، بر روی تنه درخت بریده نخل ایستاد و جبهه آن طرف آب را با ندای بلند به صلح و آرامش […]

برهوت – زهرا راستی (داستان پایان دوره مقدماتی)

برهوت زهرا راستی کمی حوصله‌ام را جابه‌جا می‌کنم. هوا، سنگین تر از تنِ من روی حوصله‌ام افتاده است و تکان نمی‌خورد. دست‌اش را می‌گیرم. می‌خواهم نجاتش بدهم. خودم گرفتار می‌شوم. پتو را تا زیر چانه‌ام بالا می‌کشم. سرم را در بالشتک نرم بدقواره فرو می‌برم. در رختخوابم که بوی کسالت می‌دهد سی ثانیه به راست، […]

شاید همین امشب – زهرا سلطانی (داستان پایان دوره مقدماتی)

شاید همین امشب زهرا سلطانی   زن پاکت خالی سیگار را از روی روزنامه های پخش شده  برداشت ، آن را مچاله کرد و دور انداخت . روزنامه های روی میز را مرتب کرد ، تا زد و گوشه میز گذاشت . لیوان ها را کمی جابجا کرد و بشقاب پنکیک های سرخ شده را […]