ثبت نام کارگاه های ترم تابستان-پاییز 96 مدرسه ی داستان نویسی حیرت آغاز شد. (اطلاعات تکمیلی در این بخش)

((به نام خدا)) ثبت نام کارگاه های ترم تابستان-پاییز 96 مدرسه ی داستان نویسی حیرت آغاز شد. کارگاه های این ترم:   عناصر داستان مقدماتی (ویژه ی هنرجویان جدید) شنبه ها 15 تا 17 مدت این کارگاه 3 ماه (12 جلسه) و شهریه ی آن 120000 تومان خواهد بود. این کارگاه در “شهر کاغذی” شیراز […]