ثبت نام کارگاه های ترم جدید(زمستان 96 و بهار 97) مدرسه ی داستان نویسی حیرت آغاز شد. (اطلاعات تکمیلی در این بخش)

((به نام خدا)) مدرسه ی داستان نویسی حیرت با همکاری اداره کتابخانه های عمومی شیراز و موسسه شهر کاغذی برای ترم جدید هنرجو می پذیرد. کارگاه های این ترم: عناصر داستان مقدماتی (ویژه هنرجویان جدید) شنبه ها 15 تا 17 – مدت این کارگاه 3 ماه (12 جلسه)  و شهریه  آن 120000 تومان خواهد بود. […]