برنامه ی دروس ترم بهار و تابستان 1396

  16 تا 18 18 تا 20 شنبه عناصر داستان مقدماتی مدرس: مجید خادم (15 تا 17)  نشست آزاد داستان خوانی و نقد و بررسی داستان – شهر کاغذی (17 تا 19) یک شنبه ساختار داستان (گروه ترم پیش) مدرس: مجید خادم کارگاه عملی داستان نویسی 2 مدرس: سمیه برازجانی دوشنبه کارگاه عملی داستان نویسی 1 مدرس: مجید خادم کارگاه عملی […]