اولین کتاب مستقل یکی از فارغ التحصیلان مدرسه ی داستان نویسی حیرت با حمایت صندوق مالی مدرسه منتشر می شود.

در آخرین جلسه ی صندوق مالی حیرت و با تصویب اعضا، رمانی مستقل اثر آقای سعید احمدزاده با حمایت مالی صندوق مدرسه وارد مراحل نشر شد. به نظر می رسد تا پیش از پایان امسال، دومین اثر داستانی اعضای صندوق نیز انتخاب و فرآیند آماده سازی برای انتشار آن تکمیل و برای ناشر ارسال شود. […]

طرح چاپ کتاب مجموعه داستان کوتاه حیرت2 (برگزیده ی بهترین آثار هنرجویان مدرسه ی داستان نویسی حیرت) آغاز شد.

کار جمع آوری مجموعه داستان کوتاه حیرت 2 از امروز آغاز شد. همانند کتاب قبلی، این کتاب در بر گیرنده ی برگزیده ای از داستان کوتاه های منتخب نویسندگان جوان فارس خواهد بود. هزینه ی چاپ از طریق صاحبین داستان ها تامین خواهد شد و امور اجرایی آن از جمع آوری تا تدوین نهایی و […]

صندوق مالی حمایت از نشر آثار هنرجویان مدرسه داستان نویسی حیرت افتتاح شد.

((به نام خدا)) در جلسه ی چهارشنبه ی آخر تیر ماه 1395 صندوق مالی حمایت از نشر آثار انفرادی هنرجویان و فارغ التحصیلان مدرسه (در قالب رمان یا مجموعه داستان بزرگسال یا کودک و نوجوان) افتتاح شد و عضوگیری اولیه ی خود را شروع کرد. اولین سری عضوگیری حداکثر تا 7 مردادماه اعلام شده و دوستانی که […]

اطلاعیه و یک خبر بسیار خوب برای هنرجویان مدرسه داستان نویسی حیرت

((به نام خدا)) طی جلسه ی چهارشنبه ی آخر ماه هنرجویان دوره ی پیشرفته ی مدرسه (خرداد) با رای موافق تمام حاضرین، بنا شد صندوق مالی حمایت از نشر آثار انفرادی هنرجویان و فارغ التحصیلان مدرسه (در قالب رمان یا مجموعه داستان بزرگسال یا کودک و نوجوان) ایجاد شود. همچنین تمامی حاضرین آمادگی خود را […]