logo

آرشیو مجلات حیرت و داستان شیراز

بسط تناقضات و شكاف‌های جامعه‌ی ايران در رمان فارسی - بخش اول: شوهر آهوخانم - سمیرا فدایی

این مقاله در شماره اول فصلنامه تخصصی شعر و ادبیات داستانی "داستان شیراز" منتشر شده است. این مجله را از طریق لینک زیر می توانید تهیه و مطالعه کنید: شناسه‌ی دریافت نسخه  android و ios از طریق کتابخوان طاقچه:   https://goo.gl/uFiL8N شناسه‌ی دریافت نسخه  androidو  ios و windows از طریق کتابخوان فیدیبو:  https://goo.gl/vBCoMd

داستان کوتاه "مهرآباد" اثر مصطفی راحمی

 این داستان در شماره اول فصلنامه تخصصی شعر و ادبیات داستانی "داستان شیراز" منتشر شده است. این مجله را از طریق لینک زیر می توانید تهیه و مطالعه کنید: شناسه‌ی دریافت نسخه  android و ios از طریق کتابخوان طاقچه:   https://goo.gl/uFiL8N شناسه‌ی دریافت نسخه  androidو  ios و windows از طریق کتابخوان فیدیبو:  https://goo.gl/vBCoMd

درس اول زبان داستان؛ سلسله درسگفتارها؛ سمیه برازجانی؛

این درسگفتار در شماره اول فصلنامه تخصصی شعر و ادبیات داستانی "داستان شیراز" منتشر شده است. این مجله را از طریق لینک زیر می توانید تهیه و مطالعه کنید: شناسه‌ی دریافت نسخه  android و ios از طریق کتابخوان طاقچه:   https://goo.gl/uFiL8N شناسه‌ی دریافت نسخه  androidو  ios و windows از طریق کتابخوان فیدیبو:  https://goo.gl/vBCoMd

*فرشته توانگر، درتکاپو برای رسیدن‌به سبک شخصی خود از «همین‌جا روی زمین» تا «کانادا جای تو نیست»؛ مهدی جعفری

این مصاحبه در شماره اول فصلنامه تخصصی شعر و ادبیات داستانی "داستان شیراز" منتشر شده است. این مجله را از طریق لینک زیر می توانید تهیه و مطالعه کنید: شناسه‌ی دریافت نسخه  android و ios از طریق کتابخوان طاقچه:   https://goo.gl/uFiL8N شناسه‌ی دریافت نسخه  androidو  ios و windows از طریق کتابخوان فیدیبو:  https://goo.gl/vBCoMd

سه رمان فراموش‌شده و نویسنده‌ای که از یادها رفته ‌است

 این مقاله در شماره اول فصلنامه تخصصی شعر و ادبیات داستانی "داستان شیراز" منتشر شده است. این مجله را از طریق لینک زیر می توانید تهیه و مطالعه کنید: شناسه‌ی دریافت نسخه  android و ios از طریق کتابخوان طاقچه:   https://goo.gl/uFiL8N شناسه‌ی دریافت نسخه  androidو  ios و windows از طریق کتابخوان فیدیبو:  https://goo.gl/vBCoMd

داستان کوتاه "تله موش" اثر محمد کشاورز

 این داستان در شماره اول فصلنامه تخصصی شعر و ادبیات داستانی "داستان شیراز" منتشر شده است. این مجله را از طریق لینک زیر می توانید تهیه و مطالعه کنید: شناسه‌ی دریافت نسخه  android و ios از طریق کتابخوان طاقچه:   https://goo.gl/uFiL8N شناسه‌ی دریافت نسخه  androidو  ios و windows از طریق کتابخوان فیدیبو:  https://goo.gl/vBCoMd  

تعارض زیبایی و آزادی در بوف کور - امیر حسین طاهری نژاد

 این مقاله در شماره اول فصلنامه تخصصی شعر و ادبیات داستانی "داستان شیراز" منتشر شده است. این مجله را از طریق لینک زیر می توانید تهیه و مطالعه کنید: شناسه‌ی دریافت نسخه  android و ios از طریق کتابخوان طاقچه:   https://goo.gl/uFiL8N شناسه‌ی دریافت نسخه  androidو  ios و windows از طریق کتابخوان فیدیبو:  https://goo.gl/vBCoMd    
1    2