logo

مجید خادم

مجید خادم :

مجید خادم متولد 1363 فارغ التحصیل رشته ی مهندسی علوم و صنایع غذایی در سال 1385 از دانشگاه دولتی سیستان و بلوچستان و کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه پیام نور تهران در سال 1395

پایان نامه: کارکردهای روایی رنگ در سینمای داستانی

شروع فعالیت در زمینه ی ادبیات داستانی از سال 1380

شروع فیلمسازی  از سال 1385 

سوابق تدریس :

 1. مدرس دوره های مختلف آموزش داستان نویسی مقدماتی و پیشرفته و نقد ادبی در شیراز  از 1390- دروس ساختار داستان، تحلیل داستان کوتاه، عناصر داستان، تاریخ ادبیات داستانی جهان و تحلیل سبک ها و مکاتب ادبی و هنری، تاریخ ادبیات داستانی معاصر ایران و ... (در همکاری با حوزه ی هنری فارس، معاونت فرهنگی شهرداری شیراز، اداره ی کل کتابخانه های فارس، انجمن سینمای جوان شیراز و...).
 2. تدریس دروس مختلف داستان نویسی در مدرسه داستان نویسی حیرت.
 3. برگزاری هر ساله ی کارگاه های جامع تاریخ هنر جهان (بررسی مکاتب و تحلیل سبک های ادبی و هنری)- یک ساله ویژه ی هنرجویان تمامی رشته های هنری و ادبی- از سال 1392.
 4. برگزاری دوره های 6 جلسه ای آشنایی با هنر و خلاقیت ادبی و هنری ویژه ی دانش آموزان در سال 1393 در حوزه ی هنری فارس.
 5. تدریس خصوصی و نیمه خصوصی در کارگاه جامع 6 ماهه و یک ساله ی فیلمسازی مستند از سال 1394.

 

تولید و تالیف :

 1.  انتشار داستان کوتاه در نشریات ادبی دانشگاهی و عمومی و تخصصی ادبیات از سال 1382.
 2. نویسنده ی مجموعه داستان کوتاه"از حیرت تا گرسنگی" .انتشارات بوتیمار  چاپ اول : 1392. چاپ دوم: 1393
 3. نویسنده ی رمان "کدامین گِل به غم بسرشته تر". چاپ اول انتشارات نوید شیراز 1394
 4. نویسنده ی مجموعه داستان "مناطیق جنگی" .درمراحل اخذ مجوز.
 5. گردآوری و آماده سازی مجموعه داستان کوتاه جوان فارس (حیرت اول)– شامل برگزیده ی بهترین داستان کوتاه های نویسندگان جوان فارس. چاپ اول 1394 نشر نادریان
 6. مولف کتاب "کارکردهای روایی رنگ در سینمای داستانی" . در مراحل تدوین نهایی.
 7. مدیر گروه تالیف شناختنامه ی جامع نویسندگان فارس در 7 جلد–در مراحل تدوین و تالیف جلد اول و دوم.
 8. تالیف کتاب جامع درآمدی بر تحلیل داستان. در مراحل پژوهش و نگارش.
 9. کارگردانی و تصویربرداری فیلم کوتاه تجربی ((چیزهای کوچک)) در سال 1388.
 10. کارگردانی و تصویربرداری فیلم کوتاه تجربی ((تکرار)) 1389
 11. کارگردانی و تصویربرداری مستند ((روایت فخر ))1390.
 12. کارگردانی و تصویربرداری مستند ((پیر پیران)) در سال 1389.
 13. کارگردانی و تصویربرداری مستند ((خنیاگران گمنام)) 1390 .
 14. کارگردانی و تصویربرداری مستند ((ق)) 1392.
 15. کارگردانی و تصویربرداری فیلم کوتاه تجربی ((تکرار)) 1392.
 16. کارگردانی و تصویربرداری مستند ((سدره المنتهی)) 1393 .

 

سوابق شغلی و اجرایی:

 1. موسس و مدیر مدرسه ی داستان نویسی حیرت (اولین مدرسه ی داستان نویسی مستقل کشور با طرح جامع آموزشی بلند مدت) 1391.
 2. صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر سالنامه ی تخصصی ادبیات داستانی "داستان خلاقانه سال(حیرت)" از  1394.
 3. صاحب امتیاز، مدیر مسئول و عضو شورای سردبیری فصلنامه ی تخصصی ادبیات داستانی "داستان شیراز" از 1396
 4. کارشناس ادبیات داستانی واحد آفرینش های ادبی و مدیر انجمن داستان و کارگاه قصه و رمان حوزه ی هنری فارس از 1391 تا 1394.
 5. عضو کمیته ی مرکزی ادبیات داستانی بسیج هنرمندان فارس در سال 1393.
 6. کارشناس و مدرس ادبیات داستانی در اداره کل کتابخانه های فارس 1391 تا 1392. و 1394.
 7. موسس و مدیر انجمن ادبیات داستانی حیرت 1391.
 8. عضو هیئت مؤسس و هیئت مدیره ی انجمن ادبی سرو شیراز1389.
 9. عضو انجمن فیلم کوتاه ایران، واحد شیراز از 1390.
 10. عضویت فعال به عنوان منتقد و نویسنده در انجمن داستان حوزه ی هنری استان فارس در سال های 1387 تا 1394.
 11. همکار دفتر ادبیات پایداری حوزه ی هنری فارس در زمینه ی تاریخ شفاهی از 1391 تا 1394.
 12. مسئول و دبیر انجمن ادبی دانشگاه زابل در سال 1384.
 13. سردبیر نشریه ی ادبی معاونت فرهنگی دانشگاه زابل در سال های 1384 و 1385.
 14. دبیر اولین و دومین و سومین دوره ی جشنواره ی ملی "داستان کوتاه خلاقانه ی سال (حیرت)" 1394 – 1395 – 1396
 15. دبیر اولین دوره ی جشنواره ی سراسری "نقد داستان کوتاه سال(حیرت)" 1396
 16. عضو هیئت مدیره ی جایزه ی ادبی سراسری دو سالانه ی شیراز 1396

 

داوری جشنواره ها :

 1. داور بخش نهایی جشنواره ی استانی داستان کوتاه واژگان راز 91.
 2.  داور بخش نهایی شش دوره جشنواره ی داخلی داستان کوتاه و نقد داستان حوزه هنری فارس سال های 91 و 92 و 93 و 94.
 3. داور بخش نهایی جشنواره ی استانی داستان کوتاه راهیان نور 93.
 4. مدیر کمیته ی داوری و داور نهایی هشتمین جشنواره ی استانی داستان نویسی بسیج هنرمندان فارس 93.
 5. مدیر کمیته ی داوری دوره های اول و دوم و سوم جشنواره ی ملی داستان کوتاه خلاقانه ی سال (حیرت) 1394 و 1395 و 1396
 6. عضو کمیته داوری و یکی از داوران نهایی بخش مجموعه داستان کوتاه دوسالانه ی سراسری "جایزه ادبی شیراز" 1396

 

تقدیر و افتخارات :

 

ادبیات:

 1. کتاب ((از حیرت تا گرسنگی)) برگزیده و تقدیر شده به عنوان مجموعه داستان برتر در بخش ادبیات جشنواره ی کتاب سال دانشجویی کشور 1393.
 2. برنده  جایزه ی دوم جشنواره ی کشوری شعر و داستان سوره -1392. "داستان کوتاه چهار یا پنج روایت خطی از یک شکست"
 3. برگزیده و حائز رتبه ی اثر برتر تقدیری در ششمین جایزه ی سراسری ادبی یوسف- 1392. داستان کوتاه "روایات فتح،روایات فخر"
 4. دارای سه اثر برگزیده در اولین جایزه ی ادبی کشوری اهواز (دستی روی دهانم – گل سرخی برای حاجی – لامصب این حاج رضا) و کسب مقام دوم- 1394. "داستان کوتاه دستی روی دهانم"
 5. دارای 2 اثر برگزیده در چهارمین جشنواره ی فرهنگی و هنری مقاومت (پایتخت پنجره ها) و شایسته ی تقدیر شناخته شده از سوی هیئت داوران بخش داستان کوتاه 1391 . (داستان های کوتاه خاکریزهای خسته و 4یا5 روایت خطی از یک شکست)
 6. دارای 2 داستان کوتاه برگزیده و یک اثر تقدیر شده در جشنواره ی بین المللی ادبیات داستانی گولان کردستان 1392.
 7. دارای دو اثر برگزیده در جمع نهایی آثار جشنواره ی ادبی کشوری چراغ مطالعه در سال های 1389 و 1390. (داستان های کوتاه "لوییس خودش را می کشد! لوییس خودش را می کشد؟"  و  "لبنیات و مکافات"
 8. دارای یک اثر برگزیده در جمع نهایی آثار جشنواره ی کشوری هفت اقلیم در سال 1390 . (داستان کوتاه "که بود لوییس هرناندز هرو")
 9. کتاب ((از حیرت تا گرسنگی)) برگزیده در بخش نیمه نهایی و جزو 17 مجموعه داستان برتر سال به انتخاب جایزه ی ملی ادبیات داستانی هفت اقلیم 1393.
 10. دارای یک اثر برگزیده ی بخش رمان در جمع نهایی آثار جشنواره ی کشوری داستان انقلاب- 1392. رمان "کدامین گل به غم بسرشته تر"
 11. برنده جایزه ی اول به عنوان بهترین داستان کوتاه پست مدرن در جشنواره ی داستان کوتاه بسیج هنرمندان در سال 1390 . (داستان کوتاه لوییس خودش را می کشد! لوییس خودش را می کشد؟) 
 12. کسب مقام  اول جشنواره ی خاطره نویسی دفاع مقدس فارس (خاکریز خاطره) اسفند 91.
 13. دارای 4 اثر برگزیده ی داستان کوتاه در بخش نیمه نهایی و یک داستان کوتاه(سوسک هایی که به دنبال من می دوند) در بخش نهایی چهارمین جشن ملی داستان کوتاه متیل(خلیج فارس)- 1393.
 14. رتبه ی سوم جشنواره ی خاطره نویسی دفاع مقدس فارس (خاکریز خاطره) اسفند 93.

 

سینما:

1-فیلم داستانی تجربی ((چیزهای کوچک)) در سال 1388 برنده ی دیپلم افتخار خلاقیت و نوآوری از جشنواره ی فیلم کوتاه شیراز .

2- مستند ((پیر پیران)) در سال 1389برنده ی دیپلم افتخار از جشنواره ی استانی کَل گراش .

3-مستند ((خنیاگران گمنام)) تنها مستند برگزیده از استان فارس در جشنواره ی بین المللی فیلم کوتاه تهران 1390 .

4- مستند ((روایت فخر)) برگزیده ی جشنواره ی فیلم استانی بسیج هنرمندان 1392.

 1. فیلم داستانی تجربی ((چیزهای کوچک)) در سال 1393 برنده ی دیپلم افتخار از جشنواره ی سراسری فیلم دانشجویی سیاه و سپید .

همچنین حضور به عنوان کارشناس و منتقد یا سخنران در جلسات متعدد نقد، سخنرانی و سمینار و نشست های ادبی ( در همکاری با نهاد ها و ارگان های : حوزه هنری فارس، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، بنیاد حفظ آثار  و نشر اررش های دفاع مقدس فارس، دانشگاه شیراز، اداره فرهنگ و ارشاد فارس، اداره کتابخانه های فارس، مرکز اسناد و کتابخانه ملی، انجمن سینمای جوانان شیراز، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز، بنیاد شهید، سپاه فجر فارس، کنگره ی سرداران و 14600 شهید استان فارس و)

 

 


ثبت نظرشما