logo


ثبت نظرشما

یک میلیون و دویست هز ار تومان یا صد و بیست هزار تومان؟! دویست و چهل هزار تومان یا دو میلیون و چهارصد هزار تومان؟! در هر صورت یا یه صفر اضافه ست یا یه صفر کمه...
با سلام خدمت استاد خادم و استاد پورابراهیم بزگوار. کارگاه زبانشناسی تا جلسه ی چهارم برای من گیج کننده و بسیار سنگین بود. اما با توضیحات صبورانه استاد پورابراهیم و پرسش و پاسخ های مکرر بین استاد و هنرجوها برایم مسایل حل شدنیست و هر جلسه که می گذرد برایم قابل فهم تر می شود. ممنون از بزرگواران.