logo

راهنمای عمومی تحصیل در مدرسۀ داستان نویسی حیرت (ادبیات داستانی، فیلمنامه نویسی، نمایشنامه نویسی)

مدرسۀ داستان­ نویسی حیرت (ادبیات داستانی - فیلمنامه  نمایشنامه)

 

دورۀ جامع آموزشیِ هر مدرسه شامل سه سطح اصلیِ پایه، متوسط و عالی بوده و تمامی کارگاه های آموزشی، تخصصی خواهند بود.

هنرجویان عزیز در صورت تبعیت از برنامۀ پیشنهادی مدرسه (هر ترم دو کارگاه آموزشی شامل 4 تا 5 ساعت آموزشی در یک تا حداکثر دو روز از هفته) می ­توانند هنرآموزی در هر سه سطح را به طور کامل طی مدت زمانی بین 24 تا 39 ماه به پایان برسانند. البته طی کردن سطوح در مدت زمانی کوتاه ­تر یا طولانی ­تر هم امکان­پذیر است.

 

  • سطح پایه

این دوره با هدف آموزش و پرورش دانش و مهارت­ های پایۀ داستان ­نویسی طی 9 ماه تدوین شده و پیش ­نیاز ورود به دوره ­های متوسط و عالی داستان­ نویسی در ادبیات داستانی (داستان کوتاه و رمان) و همچنین فیلمنامه­ نویسی و نمایشنامه ­نویسی است.

پس از آن که هنرجو این سطح را به صورت کامل و با موفقیت طی نمود، از بین دوره­ های جامع سطح متوسط ادبیات داستانی، فیلمنامه ­نویسی و یا نمایشنامه­ نویسی، بنا به علاقۀ شخصی خود، یکی را انتخاب کرده و به تحصیل در آن زمینۀ تخصصی خواهد پرداخت.

این سطح آموزشی با چهار عنوان درسی شامل: دو عنوان درس نظری و دو عنوان کارگاه عملی طراحی شده است.

 

  • سطح متوسط

این سطح  با هدف آموزش و پرورش تخصصی­ دانش تئوریک و مهارت­ های عملی داستان ­نویسی بر پایۀ اصول خلاق این هنر در یکی از شاخه ­های اصلی داستان­ نویسی طی 12 ماه تدوین شده است.

این سطح آموزشی با چهار عنوان درسی شامل: دو عنوان درس نظری، یک عنوان کارگاه نظری-عملی و  یک عنوان کارگاه عملی طراحی شده است. عناوین  این چهار درس در بخش­ های تخصصی ادبیات داستانی (داستان کوتاه و رمان)، ادبیات داستانی کودک و نوجوان، فیلمنامه ­نویسی و یا نمایشنامه ­نویسی مجزا خواهند بود.

 

  • سطح عالی

این سطح  با هدف تکمیل مباحث تئوریک و عملیِ داستان ­نویسی و همچنین پرورش توانایی ­های هنرجو در خودآموزی بعد از فارغ­ التحصیلی در یکی از شاخه ­های اصلی داستان ­نویسی، طی 18 ماه تدوین شده است.

این سطح آموزشی با چهار عنوان درسی شامل: دو عنوان درس نظری، یک عنوان کارگاه نظری-عملی و یک عنوان کارگاه عملی طراحی شده است. عناوین این چهار درس نیز در بخش ­های تخصصی ادبیات داستانی (داستان کوتاه و رمان)، ادبیات داستانی کودک و نوجوان، فیلمنامه نویسی و یا نمایشنامه نویسی مجزا خواهند بود.

  

«جدول دروس مدرسه داستان نویسی حیرت»

 

 

عنوان درس

تعداد جلسات

سطح پایه - مشترک بین ادبیات داستانی، فیلمنامه ­نویسی و نمایشنامه ­نویسی

آشنایی با نظام ­های روایت

12

نظام پیرنگ- شخصیت­ پردازی

24

عملی 1

12

عملی 2

12

سطح متوسط ادبیات داستانی

تاریخ ادبیات داستانی ایران و جهان

24

دستور زبان پایه و ویرایش 

24

مبانی روایت ­شناسی و نظام راوی-زاویه دید

24

عملی 3 (تخصصی داستان کوتاه)

24

سطح عالی ادبیات داستانی

دستور زبان تکمیلی و نظام ابزار روایی

24

عملی 4 (تخصصی رمان)

24 (طی یک سال)

تاریخ هنر (سواد تحلیلی هنر)

48 (3 ساعته)

روش تحلیل داستان

12

***

سطح متوسط ادبیات داستانی کودک و نوجوان

مبانی ادبیات کودک و نوجوان 1

12

دستور زبان پایه و ویرایش

24

مبانی روایت ­شناسی و نظام راوی-زاویه دید

24

عملی 3 (تخصصی داستان کوتاه)

24

سطح عالی ادبیات داستانی کودک و نوجوان

مبانی تکمیلی ادبیات کودک و نوجوان

24

آشنایی با تصویرگری داستان

12

عملی 4 (تخصصی رمان)

24

تاریخ هنر(سواد تحلیلی هنر)

48 (3 ساعته)

 

 

***

سطح متوسط فیلمنامه ­نویسی

تاریخ سینمای ایران و جهان

24

مبانی روایت ­شناسی و نظام راوی-زاویه دید

24

دستور زبان پایه و ویرایش

24

عملی 3 (تخصصی فیلمنامه کوتاه)

24

سطح عالی فیلمنامه ­نویسی

نظام ابزار رواییِ سینما

24

روش تحلیل فیلمنامه

12

عملی 4 (تخصصی فیلمنامه بلند)

24 (طی یک سال)

تاریخ هنر(سواد تحلیلی هنر)

48 (3 ساعته)

***

سطح متوسط نمایشنامه ­نویسی

تاریخ نمایشنامه ­نویسی ایران و جهان

24

دستور زبان پایه و ویرایش

24

مبانی روایت­ شناسی و نظام راوی-زاویه دید

24

عملی 3 (تخصصی نمایشنامه کوتاه)

24

سطح عالی نمایشنامه ­نویسی

نظام ابزار رواییِ تئاتر

24

روش تحلیل نمایشنامه

12

عملی 4 ( تخصصی نمایشنامه بلند )

24 (طی یک سال)

تاریخ هنر(سواد تحلیلی هنر)

48 (3 ساعته)

 

 


ثبت نظرشما