logo

سطح پایه داستان نویسی(ادبیات داستانی، فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی)

این سطح پایه و مبنای آغاز هر یک از شاخه های تخصصی داستان نویسی است و گذراندن آن پیش نیاز ورود به حیطه­ های تخصصی داستان نویسی(داستان کوتاه و رمان) بزرگسال و کودک و نوجوان، فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی در مدرسه داستان نویسی و شعر حیرت خواهد بود.

فهرست دروس و روند حرکت در دورۀ پایه داستان نویسی

 

عنوان درس

تعداد جلسات

ساعات آموزشی

نوع واحد

پیش نیاز

1

نظام های روایت پایه

12

24

پایه - اجباری

-

2

ساختار داستان

24

48

پایه - اجباری

-

3

کارگاه عملی داستان نویسی 1

12

24

پایه - اجباری

نظام های روایت پایه

4

کارگاه عملی داستان نویسی 2

12

24

تخصصی - اجباری

ساختار داستان  و عملی 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

  1. پس از طی سطح پایۀ داستان نویسی در مدرسۀ حیرت، هنرجویان می­توانند با توجه به علاقه و تمایل شخصی خود، در سطح متوسط به صورت تخصصی به "داستان کوتاه و رمان نویسی" و یا "فیلمنامه نویسی" و یا "نمایشنامه نویسی" بپردازند.
  2. بدیهی است که شرکت در هر سه سطح متوسط نیز مقدور است. البته این امر نیاز به برنامه ریزی دقیق تر، تلاش و صرف زمان بیشتری خواهد داشت.


ثبت نظرشما