logo

راهنمای عمومی تحصیل در مدرسۀ نویسندگیِ خلاق نوجوانان حیرت (هنرجویان 11 تا 16ساله)

مدرسۀ نویسندگیِ خلاق نوجوانان حیرت (هنرجویان 11 تا 16ساله)

دورۀ جامع آموزشیِ هر مدرسه شامل سه سطح اصلیِ پایه، متوسط و عالی بوده و تمامی کارگاه های آموزشی، تخصصی خواهند بود.

هنرجویان عزیز در صورت تبعیت از برنامۀ پیشنهادی مدرسه (هر ترم دو کارگاه آموزشی شامل 4 تا 5 ساعت آموزشی در یک تا حداکثر دو روز از هفته) می ­توانند هنرآموزی در هر سه سطح را به طور کامل طی مدت زمانی بین 24 تا 36 ماه به پایان برسانند. البته طی کردن سطوح در مدت زمانی کوتاه ­تر یا طولانی ­تر هم امکان­پذیر است.

 

 

  • سطح پایه

این دوره با هدف آموزش و پرورش دانش و مهارت­ های پایۀ نویسندگی طی 6 ماه تدوین شده و پیش ­نیاز ورود به دورۀ متوسط است.

این سطح آموزشی با چهار عنوان کارگاه نظری–عملی طراحی شده است.

 

  • سطح متوسط

این سطح  با هدف آموزش و پرورش تخصصی­ دانش و مهارت­ های نویسندگی بر پایۀ اصول خلاق این هنر طی 6 ماه تدوین شده است.

این سطح آموزشی با چهار عنوان درسی شامل دو کارگاه عملی و دو درس نظری طراحی شده است.

 

  • سطح عالی

این سطح  با هدف تکمیل دانش و مهارت­ های عملی نویسندگی طی 12 ماه تدوین شده است.

این سطح آموزشی با چهار عنوان درسی شامل دو کارگاه عملی و دو درس نظری طراحی شده است.

هدف از این دوره، کشف و پرورش استعدادهای نویسندگی خلاق در نوجوان و هدایت و راهنمایی او برای ورود جدی ­تر به مسیر نویسندگی خواهد بود.

 

«جدول دروس مدرسه نویسندگیِ خلاق نوجوانان حیرت»

 

عنوان درس

تعداد جلسات

 

سطح پایه نویسندگی خلاق نوجوانان

مقدمات نویسندگی خلاق

12

 

عملی 1 (نویسندگی خلاق)

12

 

داستان نویسی 1 (نظام های پایه روایت)

12

 

عملی 2 (داستان کوتاه)

12

 

سطح متوسط نویسندگی خلاق نوجوانان

آشنایی با فلسفه

12

 

عملی 3 (داستان کوتاه)

12

 

آشنایی با گونه های ادبیات داستانی

12

 

عملی 4 (انواع ادبیات داستانی)

12

 

سطح عالی نویسندگی خلاق نوجوانان

آشنایی با فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی

24

 

عملی 5 (فیلمنامه و نمایشنامه)

24

 

داستان نویسی 2 (مبانی شناختیِ رمان)

24

 

عملی 6  ( رمان )

24

 

 


ثبت نظرشما