logo

راهنمای عمومی تحصیل در مدرسه شعر و داستان نویسی حیرت (شعر - داستان کوتاه و رمان - فیلمنامه نویسی - نمایشنامه نویسی)

راهنمای عمومی تحصیل در مدرسۀ داستان نویسی و شعر حیرت

(شعر - داستان کوتاه و رمان - فیلمنامه نویسی - نمایشنامه نویسی( :

 

***راهنمای عمومی تحصیل در مدرسه داستان نویسی و شعر حیرت***

(داستان کوتاه و رمان نویسی - فیلمنامه نویسی - نمایشنامه نویسی - شعر ( :

 

الف) تحصیل در بخش داستان مدرسه داستان نویسی و شعر حیرت برای بزرگسالان (هنرجویان 17 ساله به بالا)

دورۀ جامع آموزشی در این بخش شامل سه سطح اصلی است: سطح پایه، سطح متوسط و سطح عالی.

  • سطح پایه:

این دوره با هدف آموزش و پرورش مهارت­ های پایۀ داستان نویسی طی یک سال تدوین شده و پیش ­نیاز ورود به دوره ­های متوسط و عالی داستان نویسی در ادبیات داستانی (داستان کوتاه و رمان) و همچنین فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی است.

پس از آن که هنرجو این سطح را به صورت کامل و با موفقیت طی نمود، از بین دوره ­های جامع سطح متوسط داستان کوتاه و رمان نویسی، فیلمنامه نویسی و یا نمایشنامه نویسی، بنا به علاقۀ شخصی خود، یکی را انتخاب کرده و به تحصیل در آن زمینۀ تخصصی خواهد پرداخت.

این سطح آموزشی با 4 عنوان درسی شامل: 2 عنوان درس نظری – پایه و 2 عنوان کارگاه عملی – تخصصی طراحی شده است.

  • سطح متوسط

این سطح  با هدف آموزش و پرورش تخصصی ­تر مهارت­ های عملی داستان نویسی بر پایۀ اصول خلاق این هنر در یکی از شاخه ­های اصلی داستان نویسی طی یک سال تدوین شده است.

این سطح آموزشی نیز با 4 عنوان درسی شامل: 2 عنوان درس نظری – تخصصی، 1 عنوان کارگاه نظری-عملیِ تخصصی و  1 عنوان کارگاه عملی – تخصصی طراحی شده است. عناوین این چهار درس در بخش ­های تخصصی ادبیات داستانی (داستان کوتاه و رمان)، ادبیات داستانی کودک و نوجوان، فیلمنامه نویسی و یا نمایشنامه نویسی مجزا خواهد بود.

  • سطح عالی

این سطح  با هدف تکمیل مهارت­ های عملی داستان نویسی و همچنین پرورش توانایی ­های هنرجو در خودآموزی بعد از پایان کل دوره ­ها  در یکی از شاخه­ های اصلی داستان نویسی طی یک سال تدوین شده است.

این سطح آموزشی نیز با 4 عنوان درسی شامل: 2 عنوان درس نظری – تخصصی، 1 عنوان کارگاه نظری-عملیِ تخصصی و 1 عنوان کارگاه عملی - تخصصی طراحی شده است. عناوین این چهار درس نیز در بخش­ های تخصصی ادبیات داستانی (داستان کوتاه و رمان)، ادبیات داستانی کودک و نوجوان، فیلمنامه نویسی و یا نمایشنامه نویسی مجزا خواهد بود.

جدول و چارت دروس و سایر جزئیات هر این از این دوره ­ها را می ­توانید در بخش لیست دروس و سرفصل­ ها در سایت رسمی مدرسۀ داستان نویسی و شعر حیرت مطالعه فرمایید.

 

ب) تحصیل در بخش شعر مدرسۀ داستان نویسی و شعر حیرت

دورۀ جامع آموزشی در این بخش شامل سه سطح اصلی است: سطح پایه، سطح متوسط و سطح عالی.

  • سطح پایه:

این دوره با هدف آموزش و پرورش مهارت ­های پایۀ شعر نو طی یک سال تدوین شده و پیش ­نیاز ورود به دوره­ های متوسط و عالی است.

این سطح آموزشی با 4 عنوان درسی پایه تئوری – عملی طراحی شده است.

  • سطح متوسط

این سطح  با هدف آموزش و پرورش تخصصی ­تر مهارت­ های عملی شعر نو بر پایۀ اصول خلاق این هنر طی یک سال تدوین شده است.

این سطح آموزشی نیز با 4 عنوان درسی شامل سه عنوان تخصصی تئوری – عملی و یک عنوان تخصصی – نظری طراحی شده است.

  • سطح عالی

این سطح  با هدف تکمیل دانش و مهارت­ های عملی شعر نو و همچنین پرورش توانایی ­های هنرجو در خودآموزی بعد از پایان کل دوره ­ها  تدوین شده است.

این سطح آموزشی نیز با 4 عنوان درسی شامل سه عنوان تخصصی تئوری – عملی و یک عنوان تخصصی – نظری طراحی شده است.

جدول و چارت دروس و سایر جزئیات هر این از این دوره­ ها را می ­توانید در بخش لیست دروس و سرفصل ­ها در سایت رسمی مدرسۀ داستان نویسی و شعر حیرت مطالعه فرمایید.

 

ج) تحصیل در بخش نویسندگان نوجوان مدرسۀ داستان نویسی و شعر حیرت (هنرجویان 10 تا 16ساله)

دورۀ جامع آموزشی در این بخش شامل دو سطح اصلی است: سطح پایه و سطح متوسط.

  • سطح پایه:

این دوره با هدف آموزش و پرورش مهارت­ های پایۀ نویسندگی طی شش ماه تا یک سال تدوین شده و پیش­ نیاز ورود به دورۀ متوسط است.

این سطح آموزشی با 4 عنوان درسی پایه تئوری – عملی طراحی شده است.

  • سطح متوسط

این سطح  با هدف آموزش و پرورش تخصصی ­تر مهارت­ های نویسندگی بر پایۀ اصول خلاق این هنر طی شش ماه تا یک سال تدوین شده است.

این سطح آموزشی نیز با 4 عنوان درسی شامل سه عنوان تخصصی تئوری – عملی و یک عنوان تخصصی – نظری طراحی شده است.

هدف از این دوره کشف و پرورش استعدادهای نویسندگی خلاق در نوجوان و هدایت و راهنمایی او برای  ورود جدی­ تر به مسیر نویسندگی است.

جدول و چارت دروس و سایر جزئیات هر این از این دوره ­ها را می ­توانید در بخش لیست دروس و سرفصل ­ها در سایت رسمی مدرسۀ داستان نویسی و شعر حیرت مطالعه فرمایید.

 

برای هرگونه سوال و یا در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر و یا مشاورۀ حضوری، می ­توانید با مدیر آموزش مدرسه تماس بگیرید.

 رمز موفقیت در هنر داستان نویسی، تلاش و پشتکار کافی همراه با صبر و تحمل، پیگیری و مداومت در امر یادگیری و کسب تجربیات عملی است.                      

 

 

                                                                                            با آرزوی موفقیت برای شما

 


ثبت نظرشما