logo

ورکشاپ تخصصی داستان نویسی با موضوع دیالوگ نویسی

ورکشاپ تخصصی داستان نویسی با موضوع دیالوگ نویسی

ورکشاپ تخصصی داستان نویسی با موضوع دیالوگ نویسی

مدرس: مجید خادم

رایگان ویژۀ اعضای انجمن ادبی حیرت

یکشنبه 28 بهمن ماه 1397

از ساعت 14 تا 19

 


ثبت نظرشما