logo

فصلنامۀ تخصصی ادبیات داستانی و شعر معاصر

فصلنامۀ تخصصی ادبیات داستانی و شعر معاصر "داستان شیراز" - شماره هفتم - سال دوم - فروردین 1398

داستان شیراز – فصلنامۀ فرهنگی‌ هنری– شمارۀ هفتم – سال دوم – فروردین ۱۳۹8 – شیراز

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مجید خادم

شورای سردبیری:

سردبیر بخش ادبیات داستانی: مجید خادم

سردبیر بخش شعر: احسان نعمت اللهی

دبیر بخش مقالات پژوهشی ادبیات داستانی: ابراهیم محبی

طراحی هنری و صفحه آرایی: محمد علی نجفی/ محمود زینلی

گروه ویراستاران بخش داستان: امیدرضا کشاورز / فاطمه حیدری

گروه ویراستاران بخش شعر: صبا دباغ منش  /  فهیمه پرهمت /  فرخنده اکبری / سیده فرنوش رضایی /  رعنا نوروزی / فریده آرامیده /
فاطمه حیدری / به سرپرستی مسعود هوشیار

نویسندگان این شماره (به‌ترتیب فهرست):

بخش ادبیات داستانی: کیهان خانجانی/ مرجان اسماعیلی/ احمد دادخداپور / ابوالفضل پروین / حسین علی ساسانی/ دوروتی پارکر/رزا جمالی/ احمد عدنانی­پور/ حامد حسینی پناه کرمانی/ امیر ثانی/ فرزانه قاسمی/ کیوان لؤلؤیی /  مجید خادم.

بخش تخصصی تحلیل و نقد شعر:

شاعران: رویا تفتی/ رضا خان­بهادر/ ثریا کهریزی/ هرمز علی‌پور/ یارمحمد اسدپور/ علی فتحی‌مقدم/ فیروزه برازجانی/
هرمان د کونینک / سارا محمدی اردهالی/  بیژن الهی/ لنگستون هیوز / هارولد پینتر /  مُهییب برغوثی/ هانی ندیم/ شریف الشافعی/ سوزان إبراهیم / صلاح‌حسن / ثریا رمضان / محمود درویش / ساسان کشوری / احمد شاملو.

کارشناس بخش شعر عرب: فرشته غریب

منتقدان، نویسندگان و مترجمان: مینو نصرت / عارف بیژنی/ مراد قلی پور/ آریا پورفریاد‌شهرویی/ احسان نعمت‌اللهی/ نیلوفرِ شریفی/ محمدرضا ضیغمی/ فریدون تقوی / لادن نیکنام / آرش نصرتاللهی / فؤاد نظیری / نوابِ جمشیدی / ساناز داوودزاده‌فر/ فرشته غریب / پریسا جلیلیان/ سمیرانیک نوروزی.

 

فهرست:

ادبیات داستانی

داستان کوتاه

نازی / کیهان خانجانی

میراث باد / مرجان اسماعیلی

دیهوی / خاکانِ یک غریب گور  احمد دادخداپور

سال‌ها بود توی منطقه‌ای مین‌گذاری شده گیر افتاده بودیم / ابوالفضل پروین

پو  / حسین­علی ساسانی

چفتِ پشتِ آبی / دوروتی پارکر  - (1967 تا 1893)   ترجمه: رزا جمالی

والس / دوروتی پارکر  - ترجمه: رزا جمالی

 تحلیل و نقد

تودرتو در تخم پوچ / نقدی بر رمان تخم پوچ اثر ناهید شمس -  احمد عدنانی‌پور

نقص کانون در داستان کوتاه آبله‌کوبی / یادداشتی بر داستان کوتاه آبله‌کوبی - حامد حسینی‌پناه کرمانی

شرحی کوتاه بر رمان پدرو پارامو اثر خوان رولفو  /  امیر ثانی

مقالۀ پژوهشی

مطالعه تطبیقی "در جست‌و‌جوی زمان از‌دست‌رفته" و "روزگار سپری شدۀ مردم سالخورده" از منظر فرهنگ  / فرزانه قاسمي  - کیوان لؤلؤیی

درس گفتارها

برخی پیش‌فرض‌ها و مبانی اولیه در تحلیل داستان - بخش اول/ مجید خادم

 

تخصصی تحلیل و نقد شعر

مباحث نوین دربارة نگاه به شعر امروز

جهیدن از منِ محبوس در شیشه ( نگاهِ مینو نصرت، به شعری از رؤیا تفتی )

کاوش، در مفاهیمِ تصادفی ( نگاهِ عارف بیژنی، به شعری از رضا خان‌بهادر )

نقدِ جهانِ متن‌شناسی / سه گانه های متن‌شناسی در شعری از: ثریا کهریزی مراد قلی‌پور

می خواند و می اندیشد

پیش‌درآمدی بر سرودۀ هرمز علی‌پور آریا پورفریاد‌شهرویی

 سروده‌شناسی یارمحمد اسدپور آریا پورفریاد‌شهرویی

سروده‌شناسی علی فتحی‌مقدم آریا پورفریاد‌شهرویی

 مقاله

تحلیل جامعه‌شناختیِ احساسات (مطالعه‌ای موردی، پیرامون سروده هایی از فیروزه برازجانی)  احسان نعمت‌اللهی

شناختنامه شاعران جهان

هرمان د کونینک، شاعر بلژیکی معرفی و ترجمۀ از نیلوفرِ شریفی

 

معرفی کتاب

در آپارتمان‌های چروک /  یادداشت محمدرضا ضیغمی، بر مجموعۀ گل سرخی در زد، سارا محمدی اردهالی

پرونده ویژه

بررسی زندگی و آثار بیژن الهی ( نشست سیودوم از شبهای شعر دف : 12آبان1397 )

پروندۀ شعر جهان

لنگستون هیوز / ترجمه هایی از: نوابِ جمشیدی

هارولد پینتر / ترجمه هایی از: نوابِ جمشیدی

شعری از " مُهییب برغوثی" ، شاعر ارزشمند  فلسطینی ترجمه: ساناز داوودزاده‌فر

شعری از " هانی ندیم " ، شاعر ارزشمند سوری ترجمه: ساناز داوودزاده‌فر

شعرى از " شریف الشافعی " ، شاعرِ مصرى معاصر ترجمه: ساناز داوودزاده‌فر

شعرى از"سوزان إبراهیم"، شاعر معاصر مطرح و ارزشمند سوریه ای ترجمه: ساناز داوودزاده‌فر

شعرى از " صلاح‌حسن" ، شاعر معاصر عراقى ترجمه: ساناز داوودزاده‌فر

شعرى از " ثریا رمضان " ، شاعر معاصر تونسی ترجمه: ساناز داوودزاده‌فر

محمود درویش / ترجمه : فرشته غریب

شب‌های شعرِ فصلنامه داستان شیراز

سه شعر از  ساسان کشوری

مرورِ درس‌گفتارِ نشست‌های شعرِ انجمنِ حیرت

نگاهی به شعرِ"پاییز سن‌هوزه"، سروده‌ی"احمد شاملو"

تجسّمِ شاعرانه

قداستِ رزمیِ ژاندارک / پریسا جلیلیان

ردپای گذشتگان در ادبیات امروز

کارنامۀ اردشیر بابکان و الگوی سفر قهرمان / سمیرانیک نوروزی

لینک دریافت رایگان نسخه الکترونیک مجله:

 نسخه الکترونیک فصلنامۀ تخصصی ادبیات داستانی و شعر معاصر "داستان شیراز" - شماره هفتم - سال دوم - فروردین 1398

 

همچنین تمامی مطالب این مجله در سایت مگ ایران به صورت مجزا منتشر شده است و منتخبی از مقالات و مطالب این ممجله نیز در سایت رسمی "داستان شیراز" منتشر شده است.


ثبت نظرشما