logo

سالنامه تخصصی ادبیات داستانی و شعر معاصر "داستان شیراز" - شماره اول - سال اول - 1397

سالنامه تخصصی ادبیات داستانی و شعر معاصر "داستان شیراز" - شماره اول - سال اول - 1397

این سالنامه منتخبی است از آثار و مقالات شماره های 1 تا 4 فصلنامه "داستان شیراز" که به صورت کاغذی منتشر می شود.

تحریریه این شماره و فهرست مطالب:

بخش ادبیات داستانی:

محمد کشاورز/ داریوش احمدی/ محمدهادی پورابراهیم/ سعید احمدزاده/ فرهاد رفیعی/ صدرا افشین­پور/ مصطفی سلیمی/ زهرا سلطانی/ فاطمه رهبر/ جی. ام. کوئتزی/ شکیببا شریف­پور/ مجید خادم/ امیرحسین طاهری­نژاد/ احسان نعمت اللهی/ سمیه برازجانی/ مهدی نیکبین/ رضا روشنی/ حسین قسامی/ سمیرا فدایی/ جلال چوبینه/ صدیقه قانع.

بخش شعر:

رضا خان­بهادر/ احسان نعمت اللهی/ فیروزه محمدزاده/ بیژن الهی/ کیوان اصلاح­پذیر/ آفاق شوهانی/ثریا کهریزی/ یدالله رویایی/ فرزاد میراحمدی/ علی باباچاهی/ منصور خورشیدی/ قاسم آهنین­جان/ مهرنوش قربانعلی/ سریا داودی حموله/ آریا صدیقی/ محمدرضا ضیغمی/ زبیده حسینی/ نسرین فرقانی/ شراره جمشید/ شوکا حسینی/ فرزان سجودی.

 

ادبیات داستانی

داستان کوتاه

 

تَله موش / محمد کشاورز

 

ساحره / داریوش احمدی

 

بیست و نه آگوست / محمدهادی پورابراهیم

 

در تنهاييِ زير دوك / سعید احمدزاده

 

روحي خانم / فرهاد رفیعی

 

چهارشنبه بعد از ظهر در جزیرۀ گراند ژات / صدرا افشین پور

 

قطاری که خیلی وقت پیش بود که رفته بود / مصطفی سلیمی

 

خاطرۀ سیزدهم مرداد ماه سالی که باردار بودم / زهرا سلطانی

 

یکی از انگشت‌هایم نیست / فاطمه رهبر

 

سگ / نویسنده:جِی.ام.کوئتزی / مترجم: شکیبا شریف‌پور

 

 

تحلیل و نقد

 

یادداشتی بر داستان کوتاه "چهارشنبه بعد از ظهر در جزیره گراند ژات" اثر صدرا افشین پور / خلق اصالت با انتقال آگاهانۀ یک چالش در امر انسجام ساختاری / مجید خادم

 

تعارض زیبایی و آزادی در بوف کور / امیر حسین طاهری نژاد

 

جنسِ تردید،جنسیّتِ انتخاب (نگاهی به رمان ِملک آسیاب  اثر  غزاله علیزاده) / احسان نعمت اللهی

 

بر پیکرآویخته / نقدی بر داستان کوتاه «در تنهاييِ زير دوك» / سمیه برازجانی

 

بررسی دو داستان کوتاه "غوطه ور در فرمالین" و "بختک" اثر "عباس باباعلی  / استعاره در محتوا؛ فرایند در فرم / مهدی نیک بین

 

مسئلۀ پیرنگ در روایت داستان "هنگام سقوط عطر بزنید" اثر "مجتبا نیک سرشت" / مجید خادم

 

ردِّ مرگ در هیئتِ یک پرونده / تحلیلی بر رمان "کدامین گل به غم بسرشته­تر" اثر مجید خادم / امير حسين طاهری نژاد

 

 

مقاله پژوهشی

 

نگاهی هایدگری به رمان «مرگ ایوان ایلیچ» نوشتۀ تولستوی / حسین قسامی

 

بسط تناقضات و شكاف‌های جامعۀ ايران در رمان فارسی / شوهر آهوخانم / سمیرا فدایی

 

شاید هیچ­گاه سخن نگوییم / دیالکتیک شعر و اسطوره / محمدهادی پورابراهیم

 

 

درسگفتار

 

درآمدی بر درک فرم بنیادین داستان / مجید خادم

 

 

پرونده ویژه

 

جلال چوبینه، نویسنده­ای به حاشیه رفته... / (به همراه متن داستان کوتاه "غارت" اثر جلال چوبینه و تحلیلی بر این داستان از امیرحسین طاهری نژاد) / صدیقه قانع

 

 

شعر

 

مباحث نوین، دربارة نگاه به شعر امروز

 

شاعرانه­های  رضا خان‌بهادر / انفعال تاریخی، فردیت اساطیر و میراث قهرمان، در شعری از "رضا خان‌بهادر" / احسان نعمت‌اللهی

 

نگاهی کوتاه؛ به اشعارِ "رضا خان‌‌بهادر" / حسان نعمت اللهی

 

نگاهی کوتاه، به اشعار "فیروزه محمدزاده" / احسان نعمت‌اللهی

 

هم‌‌نشینِ چاه، می‌شویم (نگاه به شعری از بیژن الهی) / کیوان اصلاح‌پذیر

 

رشد روانی/ شناختیِ شعر زنانه، پس از فروغ (تحلیلی بر شعری از آفاق شوهانی) / ثریا کهریزی

 

 

می خواند و می اندیشد

 

صدای تاریخ: چرم و پرچم و خون (خوانش شعری از یدالله رویایی) / فرزاد میراحمدی

 

ریختنِ آبِ‌جوش بر اجنّه، اختراعِ زن بود و مادر.(خوانش شعری از علی باباچاهی) / فرزاد میراحمدی

 

یک قطعه ابر، به ارتفاع زمهریر (خوانش شعری از منصور خورشیدی) / فرزاد میراحمدی

 

زمان و رایحه حالِ استمراری(خوانش شعری از قاسم آهنین جان) / فرزاد میراحمدی

 

از گنج‌یاب، تا بازیِ مصداق­ها (خوانش شعری از مهرنوش قربانعلی) / فرزاد میراحمدی

 

یک اسپیرال معنایی، در بی‌شکلی نا‌اقلیدسی(خوانش شعری از سریا داودی حموله) / فرزاد میراحمدی

 

 

معرفیِ کتاب

 

از میانِ شعبده­های شاعرانه، مضمون­سازی(نگاهی به مجموعه شعر "نامی نمی‌توان گذاشت"سرودۀ آریا صدیقی)/ محمدرضا ضیغمی

 

پروندۀ ویژه

 

دمی با چکه‌های انار و نور (نگاه به شعری از "زبیده حسینی") / نسرین فرقانی

 

نیمه‌راهِ تعلّق و تعلیق(نگاه به شعری از "زبیده حسینی") / شراره جمشید

 

از"خیابانهای سرم"تا خیابانهای سرم (گفتگویی با شعر"خیابانهای سرم"،سرودۀ"شوکا حسینی") / دکتر فرزان سجودی

 

 


ثبت نظرشما