logo

مجموعه داستان “خبری از لکه‌های نور نیست” نوشتۀ غزاله سبوکی منتشر شد.

مجموعه داستان “خبری از لکه‌های نور نیست” نوشتۀ غزاله سبوکی (فارغ‌التحصیل مدرسۀ داستان‌نویسی حیرت و از هنرمندان انجمن ادبی هنری حیرت)منتشر شد.

این کتاب، هشتمین اثر از مجموعۀ آثار هنرمندان انجمن ادبی هنری حیرت و بیست‌و‌دومین کتاب منتشر شده توسط مجموعۀ فرهنگی هنریِ حیرت است.

 

خبری از لکه‌های نور نیست، بیانِ چیزی بیان‌ناپذیر در هرآنچه جز هنرِ داستان است. چیزی تاریخی از درونِ انسان معاصرِ جامعۀ ایرانی. با نثری پرشتاب و آشنا و پرتنش که هیجانِ صمیمیِ خود را از جایی مشترک میانِ درون آدم‌های داستان‌هایش و ما یافته است. همان تاریخ معاصرِ درونمان. "غزاله سبوکی" در اولین مجموعه داستان خود، در فضایی موجز با باری غمناک از طنز، داستان هایی از زنانِ در خود فرورفته و نه هنوز در خود فروشکسته و مردانی به تمامی در خود فروشکسته خلق کرده است.


ثبت نظرشما