logo

مجموعه‌داستان “آموزش گام‌به‌گام بدهکار شدن” اثر یاسر قاسمی کلواری منتشر شد.

این مجموعه دهمین کتاب از “مجموعۀ داستان‌های برگزیدگان حیرت” است که توسط انجمن ادبی هنری حیرت منتشر می‌شود.

داستان‌های برگزیدگان حیرت، مجموعه‌ای از کتاب‌های مستقل داستانی از برندگان دوره‌های متعدد جشنوارۀ سراسری داستان کوتاه خلاقانۀ سال(حیرت) است.

آموزش گام‌به‌گام بدهکار شدن، به جا‌ده‌ای پر پیچ‌وخم می‌ماند که در پس هر پیچ آن، تجربه‌گرایی و آشنایی‌زدایی کوبنده و شُک‌برانگیزی به انتظار ایستاده است. هر داستان این مجموعه، به شیوه‌ای خاص بر غریبگی و هم‌زمان بر آشنابودن خود پای می‌فشارد. سیزده روایت از آدم‌هایی فروشکسته در هستیِ خویش. گاهی پر تقلا برای رهایی از آنچه در آن گرفتارند و گاهی پر خشم و پر کین از آنچه می‌گذرد و کسی را یارای برهم‌زدش نیست؛ از این رو یاسر قاسمی با گامی محکم به عرصۀ داستان‌نویسی پا نهاده است.

برای خرید این کتاب به سایت کتابفروشی آنلاین حیرت heyratbookstore.ir مراجعه کنید.


ثبت نظرشما