مدرسه داستان نویسی حیرت

مدرسه داستان نویسی حیرت

تاریخ هنر جهان و ایران

آکادمی آزاد ادبیات و هنر حیرت برای سومین دورۀ جامع «بنیان‌های سواد تحلیلی هنر» هنرجو می‌پذیرد.

فهم تحلیلی از هنر – تخیّلِ ساختاری – فهم تبار زیبایی‌شناختی – مولفه‌های شخصی‌سازیِ سبک

«ویژۀ هنرجویان و دانشجویان هنرهای تجسمی، سینما، تئاتر و موسیقی»

 

آکادمیِ سواد تحلیلی هنر حیرت تنها یک بار در سال و با ظرفیت محدود، هنرجو می‌پذیرد.

تمامیِ کارگاه‌ها به‌صورت آنلاین نیز برگزار خواهند شد.

 

  • تاریخ تحلیلی هنر و بنیان سواد هنری

48 جلسۀ 2ساعته به‌صورت هفتگی (تئوری و عملی)

چهارشنبه‌ها 18 تا 20

 

  • مولفه‌های شخصی‌سازی سبک

48 جلسۀ 2ساعته به‌صورت هفتگی (تئوری و عملی)

سه‌شنبه‌ها 18 تا 20

 

آغاز کارگاه‌های این ترم: از 17 بهمن1402

برای ثبت نام الزامی به مراجعۀ حضوری نیست. (هماهنگی با شمارۀ 09170770886)

مکان ثبت‌نام و برگزاری کارگاه‌های حضوری: بلوار زند – خیابان انوری – کوچه 1 – پلاک 95- موسسه حیرت – 07132305181

 

مشاورۀ مستقیم با:

مدیر آکادمی آزاد ادبیات و هنر حیرت:  09177011306 –  نجفی

مشاور ثبت‌نام آکادمی: 09170770886 – محمدی

مدیر موسسۀ فرهنگی‌هنری حیرت: 09177091970 –  خادم