مدرسه داستان نویسی حیرت

مدرسه داستان نویسی حیرت

آکادمی نویسندگی خلاق حیرت «ویژۀ نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ساله» برای ترم تابستان ۱۴۰۳ هنرجو می‌پذیرد.

آکادمی نویسندگی خلاق حیرت «ویژۀ نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ساله» برای ترم تابستان ۱۴۰۳ هنرجو می‌پذیرد.

تمامیِ کارگاه‌ها به‌صورت مجازی نیز برگزار خواهند شد.

کارگاه‌های ویژۀ هنرجویان جدید و هنرجویان سطح پایه:
استراتژی خلاقیت ۱
پنجشنبه‌ها ساعت ۱۴ تا ۱۶
عملی “از ایده تا اجرا”
پنجشنبه‌ها ساعت ۱۶ تا ۱۸

آغاز کارگاه‌های این ترم: از ۷ تیرماه ۱۴۰۳

برای ثبت‌نام الزامی به مراجعۀ حضوری نیست. (هماهنگی با شمارۀ 09170770886)

مکان ثبت‌نام: بلوار زند – خیابان انوری – کوچه ۱ – پلاک ۹۵- موسسه حیرت –
07132305181

http://Heyratacademy.ir

http://T.me/dastane_shiraz

http://Instagram.com/heyrat_athenaeum

مشاورۀ مستقیم با:
مدیر آکادمی آزاد ادبیات و هنر حیرت: 09177011306 – نجفی
مشاور ثبت‌نام آکادمی: 09170770886 – محمدی
مدیر موسسۀ فرهنگی‌هنری حیرت: 09177091970 – خادم