مدرسه داستان نویسی حیرت

مدرسه داستان نویسی حیرت

مجله داستان کوتاه ایرانی

شمارهٔ نهم سالنامهٔ «داستان خلاقانهٔ سال (حیرت)» منتشر شد.

این کتاب سال، ویژهٔ چهارمین دوسالانۀ تحلیل و نقد خلاقانهٔ داستان کوتاه سال (حیرت) است. در این شماره آثار منتخب سال ۱۴۰۲ این جشنواره منتشر شده‌اند.

این شماره تنها به‌صورت الکترونیکی منتشر شده است.

دریافت رایگان از اپلیکیشن طاقچه

برای مشاهده فهرست تمامی مقالات منتشر شده توسط مجموعه ما به کانال تلگرام حیرت مراجعه کنید.

🟣 فهرست مطالب این مجله:

بررسی پیرنگ «کشور» در داستان «زندگانی بدیع‌الزمان دوازده بهره است» اثر خالوخالد با تأکید بر رابطۀ ترتیب حوادث و مسئلۀ علیت / زهرا مسلمی

در باب مرگ و بازتولد – بازتاب کهن‌الگوییِ تجربۀ مرگ در داستان کوتاه «بختک» هوشنگ گلشیری / معصومه حسنی

واکاوی نقش راوی در جنون یک روایت دیوانه‌وار – بررسی نقش راوی در کاهش انسجام روایی داستان کوتاه «جنون دیوانه‌وار» اثر مجید خادم و رضا بهاری‌زاده / مریم بهادری

تغییرهای کوچک – «کاربرد نمادین در» اثر فریبا وفی / رها حسینی

چگونگی تأثیر نظام مکان بر شخصیت‌پردازی در داستان کوتاه «غرب زیرزمین» اثر الهام فردویی / آزیتا گندمی‌کال

تحلیلی بر داستان کوتاه «قابلۀ سرزمین من» اثر رضا براهنی / نرگس اکبریَ

توصیف چگونگی حرکت بصری در نشانه‌های زبانی و غیرزبانی داستان کوتاه «به سوی خلا» اثر مجید خادم درقیاس با «ابریق لعابدار فیروزه‌ای مشبّک سلجوقی» و تأثیرگذاری حرکت بصری در مؤلفه کاربرد و تولید اکسپرسیون ناشی از چگونگیِ حرکت. / سارا عمرانی

یک قاشق چایخوری از نقد «قاشق چایخوری» اثر هوشنگ مرادی کرمانی / آرش خاموشی

دو چشم از صدوبیست چشم – بررسی ساختار کلاژ در داستان کوتاه «خوان‌های گسترده» اثر الهام فردویی / علیرضا فارسی‌مدان

برای عدم قطعیت… – نقد داستان کوتاه «ما هشت نفر از چه چیزی حرف می‌زنیم» اثر برهوت / شقایق صابر