مدرسه داستان نویسی حیرت

مدرسه داستان نویسی حیرت

فارغ‌التحصیلی 5 هنرجو از دورۀ جامع آکادمی داستان‌نویسی حیرت و راهیابی 8 هنرجو به سطوح آموزشی متوسط و عالی در پاییز سال 1402

 

با  جمع‌بندی نتایج دوره‌های چهل‌وپنجم تا چهل‌وهشتم آکادمی آزاد ادبیات و هنر حیرت در پاییز سال 1402، جمعی از هنرجویان کوشای این آکادمی موفق به فارغ‌التحصیلی از سطوح مختلف آموزشی حیرت شدند. بی‌شک تلاش این عزیزان و مداومت ایشان در راه هنرآموزی و اندیشه‌ورزی شایستۀ تقدیر و تبریک فراوان است.

 

اسامیِ هنرجویان فارغ‌التحصیل از دورۀ جامع آکادمیِ داستان‌نویسی حیرت:

1- سارا خضرایی

2- حدیث اسماعیل‌خانی

3- رزیتا تقی‌زاده

4- آزیتا گندمی‌کال

5- مریم مرادی

 

اسامیِ هنرجویانی که موفق به اتمام سطح متوسط از دورۀ جامع آکادمیِ داستان‌نویسی حیرت شده و به سطح عالی آموزشی راه یافتند:

1- زهرا عربگری

 

همچنین این هنرجویان عزیز نیز موفق به اتمام سطح پایه شده از دورۀ جامع آکادمیِ داستان‌نویسی حیرت و به سطح متوسط آموزشی راه یافتند:

1- سوفیا خلیفه

2- مرضیه سرشناس

3- کتایون کمالی

4- ملیحه شیخی

5- ستاره خوشکام

6- زهرا فریدونی

7- پرنیان رشیدی

 

گواهی پایان‌دوره نیز طبق روال گذشته صادر و طی مراسم سالانۀ آکادمی تقدیم ایشان خواهد شد.