مدرسه داستان نویسی حیرت

مدرسه داستان نویسی حیرت

چاپ دوم مجموعه‌داستان «چاقوکشی قبل از پخش غیرمستقیم مالاگا-خیخون» اثر شورش عابد منتشر شد.

چاپ اول این کتاب در سال ۱۳۹۸ در مجموعۀ فرهنگی‌هنری حیرت منتشر شده بود.

سایت کتابفروشی حیرت

آدرس اینستاگرام حیرت

کانال تلگرام حیرت

 

مشاورۀ مستقیم با:
مدیر آکادمی آزاد ادبیات و هنر حیرت: 09177011306 – نجفی
مشاور ثبت‌نام آکادمی: 09170770886 – محمدی
مدیر موسسۀ فرهنگی‌هنری حیرت: 09177091970 – خادم