مدرسه داستان نویسی حیرت

مدرسه داستان نویسی حیرت

استاد داستان نویسی

مسعود هوشیار

مدرس تخصصی کارگاه «ویرایش و درست‌نویسی» در آکادمی آزاد ادبیات و هنر حیرت

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه حافظ شیراز – 1395

شاعر، پژوهشگر ادبیات و ویراستار

تدریس تخصصی ویراستاری از سال 1397

تالیفات

کتاب چشمۀ آتش، شیراز: انتشارات شهد سخن، ۱۴۰۰ش،

کتاب درس‌نامۀ ویرایش و درست نویسی ویراستاران واژه‌پرداز، شیراز: انتشارات شهد سخن، ۱۴۰۰ش،

 

ویرایش کتاب و مقاله

  1. ویرایش شمارۀ ۵ تا ۷ فصلنامۀ فرهنگی‌هنری داستان شیراز، مهر۱۳۹۷ تا اردیبهشت۱۳۹۸؛
  2. ویرایش کتاب فرهنگ عامه در آثار خواجوی کرمانی، نویسنده: محمدرضا صرفی، نشر خاموش،
  3. کتاب آیینۀ دل، شاعر: عباس جوکار، شیراز: انتشارات سیوند، ۱۴۰۰،
  4. کتاب مسیر پروانه‌ها، شاعر: منصورۀ شاه‌محمدی، شیراز: انتشارات سیوند، ۱۴۰۰،
  5. ویرایش کتاب واسموس، نویسنده سیدیحیی حسینی، بوشهر: انتشارات زمزمه‌های روشن؛
  6. ویرایش کتاب گلدان، نویسنده: محمدرضا دباش، انتشارات زمزمه‌های روشن؛
  7. ویرایش مجموعه‌داستان سَمَر سه‌یار، وحید ذاکری، نروژ: نشر آفتاب،
  8. ویرایش مجموعه‌داستان همزاد، فروغ افشون، شیراز: انتشارات نوید

 

مقاله‌های علمی‌پژوهشی و علمی‌فرهنگی:

۱. مقالۀ «تعلیم تنهایی: بررسی انواع تنهایی و پیوند آن با «معنای زندگی» در آخرین رمان مصطفی مستور؛ سه گزارش کوتاه دربارۀ نوید و نگار»، پذیرفته‌شده در ۱۴تیر۱۳۹۷ در علمی‌پژوهشی «پژوهشنامۀ ادبیات تعلیمی»؛ 

۲. مقالۀ « مولوی، شخصیت‌پردازی کاهل؛ بررسی چهار داستان عاشقانۀ مثنوی معنوی»، در سومین همایش متن‌پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)، کد COI مقاله: MATNPAGOOHI03_219، به‌نشانی:

مولوی، شخصیت پردازی کاهل بررسی چهار داستان عاشقانه مثنوی معنوی (civilica.com)

۳. مقالۀ «فردیت در وادی عشق منطق‌الطیر عطار نیشابوری»، پذیرفته‌شده در نخستین همایش بین‌المللی زبان فارسی  و اندیشۀ ایرانی‌اسلامی دربارۀ عطار نیشابوری عطار نیشابوری (۲۵ تا ۲۷فروردین۱۳۹۷)، به نشانی:

مقاله کنفرانس: فردیت در وادی عشق منطق الطیر عطارنیشابوری – جویشگر علمی فارسی (علم نت) (elmnet.ir)

۵. مقالۀ «نقش «تفرّد» در عمق‌بخشیدن به درک ما از نگرش احمد شاملو به «تنهایی»؛ نمونه‌پژوهی: پنج دفتر نخست و «شبانه‌ها»ی او» پذیرفته‌شده در همایش انجمن مطالعات فارسی‌زبان در کشور گرجستان، ۱۸October۲۰۱۶ .

 

مقاله‌های علمی‌توصیفی در روزنامۀ‌ها و مجله‌های داخلی و خارجی

۱. مقالۀ «دشوارنویسیِ نامه‌های اداری»، دربارۀ کتاب به‌زبان آدمی‌زاد از رضا بهاری، چاپ‌شده در شمارۀ ۵۴۹۴  صفحۀ فرهنگ و ادب روزنامۀ نیم‌نگاه، دوشنبه۱۱بهمن۱۳۹۵؛

۲. مقالۀ معرفی و نقد رمان پیاده‌روی ته دنیا از مهدی جعفری، در صفحۀ فرهنگ و هنر روزنامۀ نیم‌نگاه، شمارۀ ۵۳۳۲، صفحۀ ۱۵، ۲۱تیر۱۳۹۵؛

۳. مقالۀ معرفی و نقد رمان سه گزارش کوتاه دربارۀ نوید و نگار از مصطفی مستور، در صفحۀ فرهنگ و هنر روزنامۀ نیم‌نگاه، شمارۀ ۵۳۳۸، صفحۀ ۱۵، ۲۸تیر۱۳۹۵؛

۴. مقالۀ معرفی و نقد کتاب آهنگ‌های فراموش‌شده از احمد شاملو، در صفحۀ فرهنگ و هنر روزنامۀ نیم‌نگاه، شمارۀ ۵۳۴۴، صفحۀ ۱۵، ۴مرداد۱۳۹۵؛

۵. مقالۀ معرفی کتاب کتاب تجدد و تجددستیزی در ایران از عباس میلانی، در صفحۀ فرهنگ و هنر روزنامۀ نیم‌نگاه، شمارۀ۵۳۴۹، صفحۀ ۱۵، دوشنبه ۱۱مرداد۱۳۹۵؛

۶. مقالۀ معرفی و نقد رمان گلوگاه از طیبه گوهری، در صفحۀ فرهنگ و هنر روزنامۀ نیم‌نگاه، شمارۀ ۵۳۵۵، صفحۀ ۱۵، دوشنبه ۱۸مرداد۱۳۹۵؛

۷. مقالۀ معرفی و نقد کتاب قصۀ کودک عروس و داماد در باران از احمدرضا احمدی، در صفحۀ فرهنگ و هنر روزنامۀ نیم‌نگاه، شمارۀ ۵۳۶۷، صفحۀ ۱۵، سه‌شنبه ۱شهریور۱۳۹۵؛

۸. مقالۀ معرفی و نقد رمان روضۀ نوح از حسن محمودی، در صفحۀ فرهنگ و هنر روزنامۀ نیم‌نگاه، شمارۀ ۵۳۷۹، صفحۀ ۱۵، دوشنبه ۱۵شهریور۱۳۹۵؛

۹. مقالۀ معرفی و نقد مجموعه‌داستان قصه‌های آشنا از احمدِ محمود، در صفحۀ فرهنگ و هنر روزنامۀ نیم‌نگاه، شمارۀ ۵۳۹۰، صفحۀ ۱۵، دوشنبه ۲۹شهریور۱۳۹۵؛

۱۰. مقالۀ معرفی و نقد مجموعه‌داستان شب مارهای آبی از فرهاد رفیعی، در صفحۀ فرهنگ و هنر روزنامۀ نیم‌نگاه، شمارۀ ۵۳۹۵، صفحۀ ۱۵، دوشنبه ۵مهر۱۳۹۵؛

۱۱. مقالۀ «چگونگی بازتاب رنج عشق‌ورزی در غزلیات حافظ و داستان کنیزک و پادشاه  مولوی» چاپ‌شده در ویژه‌نامۀ حافظ و مولوی «لولی» روزنامۀ نیم‌نگاه، شمارۀ ۵۳۹۸، صفحۀ ۱۱، پنج‌شنبه ۸مهر۱۳۹۵؛

۱۲. مقالۀ معرفی کتاب روان‌درمانی اگزیستانسیال از اروین د. یالوم، برگردان سپیده حبیب، چاپ‌شده در صفحۀ فرهنگ و هنر روزنامۀ نیم‌نگاه، شمارۀ ۵۴۰۱، صفحۀ ۱۵، دوشنبه ۱۲مهر۱۳۹۵؛

۱۳. مقالۀ معرفی و واکاوی کتاب ابوالفضل بیهقی و جامعه غزنوی از احسان طبری، چاپ‌شده در صفحۀ فرهنگ و هنر روزنامۀ نیم‌نگاه، شمارۀ ۵۴۱۰، صفحۀ ۱۵، دوشنبه ۲۶مهر۱۳۹۵؛

۱۴. مقالۀ معرفی و واکاوی کتاب حدیث خداوندی و بندگی از  محمد دهقانی، چاپ‌شده در صفحۀ فرهنگ و هنر روزنامۀ نیم‌نگاه، شمارۀ ۵۴۱۶، صفحۀ ۱۵، دوشنبه ۳آبان۱۳۹۵؛

۱۵. مقالۀ معرفی و واکاوی کتاب تاریخ خلفای عباسی، از آغاز تا پایان آل بویه از  سید احمدرضا خضری، چاپ‌شده در صفحۀ فرهنگ و هنر روزنامۀ نیم‌نگاه، شمارۀ ۵۴۲۲، صفحۀ ۱۵، دوشنبه ۱۰آبان۱۳۹۵؛

۱۶. مقالۀ معرفی و واکاوی کتاب سعدی شاعر عشق و زندگی از محمدعلی همایون کاتوزیان، چاپ‌شده در صفحۀ فرهنگ و هنر روزنامۀ نیم‌نگاه، شمارۀ ۵۴۲۸، صفحۀ ۱۵، دوشنبه ۱۷آبان۹۵؛

۱۷. مقالۀ «مرگ عنصر شکل‌دهندۀ روایت‌های لوچ» دربارۀ معرفی و نقد مجموعه‌داستان روایت‌های لوچ از حسین مقدس، چاپ‌شده در صفحۀ کتابک روزنامۀ نیم‌نگاه، شمارۀ ۵۴۳۵، صفحۀ ۱۵، سه‌شنبه ۲۵آبان۱۳۹۵؛

۱۸. مقالۀ «آیدا، فسخِ عزیمت جاودانه»، دربارۀ معرفی و واکاوی کتاب «مثل خون در رگ‌های من؛ نامه‌های احمد شاملو به آیدا»، چاپ‌شده در شمارۀ ۵۴۴۰ صفحۀ فرهنگ و هنر روزنامۀ نیم‌نگاه، سه‌شنبه ۲آذر۱۳۹۵؛

۱۹. مقالۀ «دغدغه‌های خانوادگی احمد شاملو» دربارۀ معرفی و واکاوی کتاب امید آفتابی من؛ نامه‌های احمد شاملو به پسرش سامان،چاپ‌شده در شمارۀ ۵۴۴۷ صفحۀ فرهنگ و هنر روزنامۀ نیم‌نگاه، دوشنبه ۱۵آذر۱۳۹۵؛

۲۰. مقالۀ معرفی کتاب چهار افسانۀ شاملو از محمدحسن نوری‌زاد، چاپ‌شده در صفحۀ فرهنگ و هنر روزنامۀ نیم‌نگاه، دوشنبه ۲۹آذر۱۳۹۵؛

۲۱.  مقالۀ «زُروان و شکِ سرنوشت‌ساز»، دربارۀ معرفی کتاب زُروان؛ معمای زرتشتی‌گری از آر.سی.زنز، برگردان تیمور قادری، چاپ‌شده در شمارۀ ۵۴۶۴ صفحۀ فرهنگ و هنر روزنامۀ نیم‌نگاه، دوشنبه ۶دی۱۳۹۵؛

۲۲. مقالۀ «بداهه‌نویسی، رمز آفرینش زیست‌جهان کودکانه»، دربارۀ معرفی و واکاوی کتاب‌قصۀ قابلمه از لاله جعفری و دیگران، چاپ‌شده در شمارۀ ۵۴۷۰ صفحۀ فرهنگ و هنر روزنامۀ نیم‌نگاه، دوشنبه ۱۳دی۱۳۹۵؛

۲۳. مقالۀ «نسبی‌گرایی پدیده‌ای لغزنده»، دربارۀ معرفی و  واکاوی کتاب هراس از معرفت؛ در نقد نسبی‌گرایی از  پل بوغوسیان، برگردانِ یاسر میردامادی، چاپ‌شده در شمارۀ ۵۴۷۶  صفحۀ فرهنگ و هنر روزنامۀ نیم‌نگاه، دوشنبه۲۰دی۱۳۹۵؛

۲۴. مقالۀ «آگاهی از مرگ»، دربارۀ  معرفی و واکاوی کتاب مرگ، از تاد می، نشر گمان، چاپ‌شده در شمارۀ ۵۴۸۲ صفحۀ فرهنگ و هنر روزنامۀ نیم‌نگاه، دوشنبه ۲۷دی۱۳۹۵؛

۲۵. مقالۀ معرفی و نقد مجموعه‌داستان روباه شنی از محمد کشاورز، در صفحۀ فرهنگ و هنر روزنامۀ نیم‌نگاه، شمارۀ ۵۳۲۸، صفحۀ ۱۵، ۱۴تیر۱۳۹۵؛

۲۶. مقالۀ «آرش کمانگیر غایب بزرگ شاهنامۀ فردوسی»، چاپ‌شده در شمارۀ ۵۵۰۵ صفحۀ فرهنگ و ادب روزنامۀ نیم‌نگاه، یک‌شنبه ۲۴بهمن۱۳۹۵؛

۲۷. مقالۀ «بی‌شعوری در گروه کتاب‌های زرد»، چاپ‌شده در شمارۀ ۵۵۱۴ صفحۀ فرهنگ و ادب روزنامۀ نیم‌نگاه، چهارشنبه ۴اسفند۱۳۹۵؛

۲۸. مقالۀ «انسان، فراتر از آشوب»، چاپ‌شده در صفحۀ فرهنگ و ادب روزنامۀ نیم نگاه، سه‌شنبه ۱۷اسفند۱۳۹۵؛

۲۹. مقالۀ «زیست‌جهان، عنصر شکل‌دهندۀ انسان»، چاپ‌شده در صفحۀ ۵۰ شمارۀ ۴۳۱ مجلۀ هفته در مونترال کانادا، پنج‌شنبه ۲۶اسفند۱۳۹۵؛

۳۰. مقالۀ «یادداشت‌های پکن، سفرنامه‌ای فرهنگی‌سیاسی‌ادبی»، چاپ‌شده در شمارۀ ۴۳۴ مجلۀ هفته در مونترال کانادا، پنج‌شنبه ۲۴فروردین۱۳۹۶؛

۳۱. مقالۀ «کوروش شهریاری خودبنیاد»، چاپ‌شده در شمارۀ ۱۱۳، صفحۀ دروازه‌ملل روزنامۀ شیرازنوین، پنج‌شنبه ۲۴فروردین۱۳۹۶؛

۳۲. مقالۀ «نگرشِ گفتمانی سعدی در شکل‌دهیِ انسان‌ها»، چاپ‌شده در شمارۀ ۱۱۹ روزنامۀ شیرازنوین، پنج‌شنبه ۳۱فروردین۱۳۹۶؛

۳۳. مقالۀ «ضرورتِ حفظ باغ‌های قصردشت و یادگارهای گذشتگان» دربارۀ معرفی و بررسی کتاب باغ سالار جنگ؛ خاطرات ایران، از ترنس اودانل، برگردان کمال فهیم، نشر روزبهان، چاپ‌شده در روزنامۀ شیرازنوین، شنبه ۹اردیبهشت۱۳۹۶؛

۳۴. مقالۀ «فضا و رنگ شهر بازی»، دربارۀ بررسی و نقد مجموعه‌داستان شهر بازی از امین فقیری، چاپ‌شده در شمارۀ ۹ مجلۀ سیاه‌مشق، صفحۀ۷۱، مهروآبان۱۳۹۶؛

۳۵. مقالۀ «حسرتی همیشگی»، دربارۀ بررسی و نقد رمان جا ماندیم، از بهناز علی‌پور گسکری، نشر چشمه، چاپ‌شده در شمارۀ ۱۱ مجلۀ سیاه‌مشق، صفحۀ ۱۴۸، فروردین و اردیبهشت۱۳۹۷؛

۳۶. مقالۀ «زبانی کم‌بسامد»، دربارۀ بررسی و نقد رمان پری و دیوانه، نویسنده: مهدی فاموری، چاپ‌شده در فصلنامۀ تخصصی داستان شیراز، صفحۀ ۳۳، شمارۀ۳، بهار۱۳۹۷؛

۳۷. مقالۀ  «رسانه‌های مجازیِ ساختارشکن»، چاپ‌شده در صفحۀ  حکمت و زندگی (۱۶)، روزنامۀ همشهری، شمارۀ ۷۳۷۲، ۱۰اردیبهشت۱۳۹۷؛  http://www.hamshahrilinks.org/Doclib/Hamshahri/index.html?pageNumber=16

۳۸. مقالۀ «پریان قربانی»، دربارۀ بررسی و نقد رمان دیواربه‌دیوار شهر پریان، پروین پورجوادی، چاپ‌شده در صفحۀ ادب و هنر (۶) روزنامۀ بامداد جنوب، پنج‌شنبه ۳خرداد۱۳۹۷؛  http://bamdad24.ir/fa/news/11720

۳۹. مقالۀ «آموزش با حرکت از نظریه به نقد» دربارۀ نقد کتاب سرزمین مادری شهرزاد، از سندی مؤمنی، نشر حوا. چاپ‌شده در فصلنامۀ نقد کتاب کودک و نوجوان، س۴، ش۱۶، زمستان۱۳۹۶، ص۲۰۵تا۲۰۸؛

۴۰. مقالۀ «زبان معیار، پیونددهندۀ فارسی‌زبانان»، چاپ‌شده در شمارۀ ۹۷، خرداد۱۳۹۷ ماهنامۀ مدیریت و ارتباطات، ص۲۴و۲۵؛

۴۱. مقالۀ «سایه‌های مخروط و روایت‌های کوتاه و اثرگذار»، دربارۀ بررسی و نقد مجموعه‌داستان سایه‌های مخروط، از زهره طحامی، نشر حکمت کلمه. چاپ‌شده در صفحۀ ۶ ادب و هنر روزنامۀ بامداد جنوب، ش۹۸۶، چهارشنبه۲۷تیر۱۳۹۷؛

۴۲. مقالۀ «نگرش شاملو به زبان فارسی»، چاپ شده در مجلۀ مدیریت ارتباطات، ش۹۹، مرداد۱۳۹۷، ص۵۲

۴۳. مقالۀ «‌ادبیات فارسی، خفقان و میل به پنهان‌کاری»، چاپ‌شده در شمارۀ ۳، شهریور۱۳۹۷ مجلۀ پیام آینده، ویژه‌نامۀ «شفافیت؛ واکاوی علل عدم شفافیت در ایران»، ص۲۴ تا ۲۷؛

۴۴. مقالۀ «غم‌نامه‌ای برای موقعیت انسانی» دربارۀ معرفی و بررسی کتاب درمان شوپنهاور، چاپ‌شده در مجلۀ هفته در مونترال کانادا، ش۵۰۴، ص۵۰، پنج‌شنبه ۲۹شهریور۱۳۹۷؛

۴۵. مقالۀ «هستی‌نگری شاعرانۀ احمد شاملو»؛ چاپ‌شده در نشریۀ هفته در مونترال کانادا، ش۴۰۱، س۹، ص۳۱، ۱۴مرداد۱۳۹۵؛

۴۶.مقالۀ «شاملو روایتگر ذوقِ پنهان شاعرانه در غزل‌های حافظ»، چاپ‌شده در ویژنامۀ حافظ مجلۀ هفته در مونترال کانادا، س۹، ش۴۱۱، ص۳۱، ۲۹مهر۱۳۹۵؛

۴۷. مقالۀ «روشنگری، فرایندِ به‌شخصه اندیشیدن»، دربارۀ معرفی و واکاوی کتاب روشنگری، از مجموعۀ دانشنامه استنفورد، جلد ۱۰، نویسنده:ویلیام بریستو، برگردانِ مرتضی عابدینی‌فرد، چاپ‌شده در مجلۀ هفته در مونترال کانادا، ش۴۱۶، ص۴۰، پنج‌شنبه۴آذر۱۳۹۵؛

۴۸. مقالۀ «جدال با سعدی، شاخصۀ ادبیات کهن»، دربارۀ نقد و واکاوی کتاب جدال سعدی در عصر تجدد، از کامیار عابدی، چاپ‌شده در شمارۀ ۴۱۷ مجلۀ هفته مونترال کانادا، ص۴۰، پنج‌شنبه ۱۱آذر۱۳۹۵؛

۴۹. مقالۀ «از توهم تا نمادگرایی» دربارۀ معرفی و نقد مجموعه‌داستان کتاب گربه از امین فقیری، چاپ‌شده در شمارۀ ۴۱۸ مجلۀ هفته در مونترال کانادا، ص۴۰، پنج‌شنبه ۱۸آذر۱۳۹۵؛

۵۰. مقالۀ «احمد شاملو تاب‌آورترین شاعر معاصر»، چاپ‌شده در شمارۀ ۴۱۹ مجلۀ هفته در مونترال کانادا، پنج‌شنبه ۲۵آذر۱۳۹۵؛

۵۱. مقالۀ «جوجۀ مرگ»، دربارۀ واکاوی شعر «مرگ وارتان»، سرودۀ احمد شاملو، چاپ‌شده در شمارۀ ۴۱۹ مجلۀ هفته مونترال کانادا، پنج‌شنبه ۲۵آذر۱۳۹۵؛

۵۲. مقالۀ «احمد شاملو جاودانه‌کنندۀ فراموش‌شوندگان»، دربارۀ معرفی و واکاوی کتاب ترانه‌های بی‌هنگام، از محمدرضا رهبریان، چاپ‌شده در شمارۀ ۴۱۹ مجلۀ هفته در مونترال کانادا، پنج‌شنبه ۲۵آذر۱۳۹۵؛

۵۳. مقالۀ «داستان‌های محتوامحور»دربارۀ معرفی و نقد کتاب فیلسوف‌نماها از ناصر مکارم شیرازی، چاپ‌شده در شمارۀ ۴۲۰مجلۀ هفته در مونترال کانادا، پنج‌شنبه ۲دی۱۳۹۵؛

۵۴. مقالۀ «تکرار ملالت‌بار درون‌مایه» دربارۀ معرفی و واکاوی مجموعه‌داستان بهترین شکل ممکن از مصطفی مستور، نشر چشم، چاپ‌شده در شمارۀ ۴۳۰، مجلۀ هفته مونترال کانادا، پنج‌شنبه ۱۹اسفند۱۳۹۵؛

۵۵. مقالۀ «ماکیاوللی سیاست‌مداری مدرن» دربارۀ معرفی و بررسی کتاب شهریار از نیکولو ماکیاوللی، برگردان داریوش آشوری، انتشارات آگاه، چاپ‌شده در شماره ۴۳۸، مجلۀ هفته مونترال کانادا، پنج‌شنبه ۲۱اردیبهشت۱۳۹۶؛.

۵۶. مقالۀ «دولت‌آبادی و نثری شاخص»، دربارۀ معرفی و بررسی مجموعه‌داستان گلدسته و سایه‌ها از محمود دولت‌آبادی، انتشارات نگاه، چاپ‌شده در شمارۀ ۴۳۹، مجلۀ هفته در مونترال کانادا، پنج‌شنبه ۴خرداد۱۳۹۶؛

۵۷. مقالۀ «حماسۀ گیل‌گمش، پیشنۀ تاریخی‌اعتقادی بشر»، دربارۀ معرفی و بررسی کتاب گیل‌گمش، برگردان احمد شاملو، نشر چشمه، چاپ‌شده در شمارۀ ۴۴۴، مجلۀ هفته در مونترال کانادا، پنج‌شنبه ۱تیر۱۳۹۶؛

۵۸. مقالۀ «رهایی از گفتمان، برابرنهادِ عیش مدام»، دربارۀ معرفی و بررسی کتاب عیش مدام از ماریو بارگاس یوسا، برگردانِ عبدالله کوثری، چاپ‌شده در  شمارۀ ۴۳۲ مجلۀ هفته در مونترال کانادا، پنج‌شنبه  ۴خرداد۹۶؛

۵۹ . مقالۀ «شاهدبازی، گرایشی برون‌گفتمانی» دربارۀ معرفی و بررسی کتاب شاهدبازی در ادبیات فارسی از سیروس شمیسا، انتشارات فردوس، چاپ‌شده در شمارۀ ۴۵۰ مجلۀ هفته در مونترال کانادا؛

۶۰. مقالۀ «مرگ‌اندیشی، قابلیتی انسانی»، دربارۀ معرفی و بررسی کتاب مرگ‌اندیشی از گیل‌گمش تا کامو از مهدی کمپانی زارع، نشر نگاه معاصر، چاپ‌شده در شمارۀ ۴۵۱ مجلۀ هفته در مونترال کانادا؛

۶۱. مقالۀ «بیگانه با زیستن»، دربارۀ معرفی و بررسی رمان بیگانه از آلبر کامو، برگردانِ خشایار دیهیمی، نشر ماهی، چاپ‌شده در شمارۀ ۴۵۲ مجلۀ هفته در مونترال کانادا؛

۶۲. مقالۀ «شعر فارسی، ابزاری برای اخلاق‌گرایان رفتارگرا» چاپ‌شده در شمارۀ ۱۰۲ مجلۀ مدیریت ارتباطات، ویژه‌نامۀ اخلاق رسانه، ص۱۰۲، آبان۱۳۹۷؛

۶۳. مقالۀ «سلسلۀ صفویه تقویت‌گر قصه‌های عامیانه»، دربارۀ معرفی و بررسی کتاب هویت ملی در قصه‌های عامهٔ دورهٔ صفوی، چاپ‌شده در مجلۀ هفته در مونترال کانادا، ص۲۸، پنج‌شنبه ۱۰آبان۱۳۹۷؛

۶۴. مقالۀ «کتاب ضیافت و چارچوب نظری عشق افلاطونی»، دربارۀ معرفی و بررسی کتاب ضیافت افلاطون، برگردان محمدعلی فروغی، نشر جام، چاپ‌شده در مجلۀ هفته در مونترال کانادا، ش۵۱۱، پنج‌شبه ۲۴آبان۱۳۹۷، ص۴۴؛

۶۵. مقالۀ «وداع با اسلحه بازتاب دهندۀ پوچی جنگ»، دربارۀ بررسی و نقد رمان وداع با اسلحه از ارنست همینگوی، چاپ‌شده در صفحۀ کتابخانه (۷) روزنامۀ عصر مردم شیراز، ۱۸دی۱۳۹۷؛

۶۶. مقالۀ «ادبیات بر امواج فناوری: دربارۀ پادکست»، چاپ‌شده در شمارۀ ۱۰۴ مجلۀ مدیریت ارتباطات، دی۱۳۹۷؛

۶۷. مقالۀ «مشارکت به‌جای رقابت؛ توران میرهادی مخالف مدرسه‌های پادگانی»، دربارۀ کتاب توران دختر ایران؛ توران میرهادی اندیشمند و روشنگر نهادگذار، تهران: مؤسسۀ پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، چ۱. چاپ‌شده در صفحۀ ۱۵ روزنامۀ اعتماد ۲۰اسفند۱۳۹۷؛

۶۸. مقالۀ «برآیند سفر در غزل‌های حافظ»، چاپ‌شده در شمارهٔ ۱۰۶ و ۱۰۷، صفحهٔ ۳۶ ماهنامهٔ مدیریت ارتباطات؛

۶۹. مقالۀ «زبان فارسی زنده است»، دربارۀ کتاب چالش میان فارسی و عربی از  آذرتاش آذرنوش، چاپ‌شده در شمارهٔ ۱۰۸، صفحهٔ ۳۸ مجلهٔ مدیریت ارتباطات، اردیبهشت۱۳۹۸؛

۷۰. مقالۀ «ناپایداری احساس همدردی با دیگران»، دربارۀ کتاب نظر به درد دیگران از سوزان سانتاک و برگردان احسان کیانی‌خواه، ویراستار: خشایار دیهیمی، چ۳، تهران: گمان، ۱۳۹۴، چاپ‌شده در ۱۹دی۱۳۹۸، ص۴۴، شمارۀ ۵۶۶ مجلۀ هفتۀ مونترال کانادا؛

۷۱. مقالۀ «تنهایی‌های فردیت‌ساز»، چاپ‌شده در ماهنامۀ تحلیلی‌آموزشی و اطلاع‌رسانی مدیریت ارتباطات، ش۱۲۰، اردیبهشت۱۳۹۹، ص۴۶؛

۷۲. مقالۀ «کارکرد لهجه در زبان و ادبیات فارسی»، چاپ‌شده در ماهنامۀ تحلیلی‌آموزشی و اطلاع‌رسانی مدیریت ارتباطات، ش۱۲۳، مرداد۱۳۹۹ در ص۳۲ و ۳۳؛

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *