مدرسه داستان نویسی حیرت

مدرسه داستان نویسی حیرت

لیست کتاب‌های منتشر شده در حیرت

پیشنهاد کتاب خوب ایرانی

مجموعه‌خاطرات جمعی “از دویدن‌ها و پندارها”

جزئیات بیشتر...
پیشنهاد کتاب خوب ایرانی

مجموعه‌خاطرات جمعی “از جنایت‌های خاموش” به کوشش مجید خادم و غزاله سبوکی

جزئیات بیشتر...
پیشنهاد کتاب خوب ایرانی

مجموعه‌داستان کوتاه جمعی “ساختارشکنان نسل پنجم ادبیات داستانی ایران” به کوشش مجید خادم

جزئیات بیشتر...
پیشنهاد کتاب خوب ایرانی

رمان “کارکشته – روزگار دودکیِ آقای پیاز” اثر محمدسعید احمدزاده

جزئیات بیشتر...
بهترین کتاب های ایرانی

مجموعه‌داستان “یک شیشه اشک جمع کرده بود” اثر سیروس صفایی

جزئیات بیشتر...
بهترین کتاب های ایرانی

مجموعه‌داستان کوتاه جمعی “حیرت چهارم” به کوشش الهام فردویی

جزئیات بیشتر...
کتاب آموزش تحلیل و نقد داستان

داستان و تحلیل داستان ۱ (۸ تحلیل از دو داستان) به کوشش سمیه برازجانی

جزئیات بیشتر...
بهترین کتاب های ایرانی

مجموعه‌داستان “آموزش گام‌به‌گام بدهکارشدن” اثر یاسر قاسمی

جزئیات بیشتر...
بهترین کتاب های ایرانی

مجموعه‌داستان “از فصل شکوفه‌های گیلاس تا غروب‌های جمعه” اثر صدیقه داراب‌پور

جزئیات بیشتر...
بهترین کتاب های ایرانی

مجموعه‌داستان “جریان‌هایی از چیزی در حال سقوط” اثر صدیقه قانع

جزئیات بیشتر...
بهترین کتاب های ایرانی

رمان “میراث” اثر سمیه برازجانی

جزئیات بیشتر...
بهترین کتاب های ایرانی

مجموعه‌داستان “آینۀ تمام‌قد” اثر روح‌انگیز مهرافشا

جزئیات بیشتر...