مدرسه داستان نویسی حیرت

مدرسه داستان نویسی حیرت

لیست کتاب‌های منتشر شده در حیرت

بهترین کتاب های ایرانی

مجموعه‌داستان “پنهان پشت نخل پیر” اثر دانیال عماری

جزئیات بیشتر...
بهترین کتاب های ایرانی

مجموعه‌داستان “فربه‌تر از خویش” اثر محمد رستگار

جزئیات بیشتر...
بهترین کتاب های ایرانی

مجموعه‌داستان “تعلیق سرخ” اثر وحیده موسوی

جزئیات بیشتر...
پیشنهاد کتاب

رمان “در سرزمین کیهانه” اثر سمانه پناهی

جزئیات بیشتر...
پیشنهاد کتاب

مجموعه‌داستان “از حیرت تا گرسنگی” اثر مجیدخادم و رضابهاری‌زاده

جزئیات بیشتر...

فهم داستان – مبانیِ پایه‌ایِ تشخیص و تحلیل و کمپوزیسیون – جلد اول اثر مجید خادم

جزئیات بیشتر...
پیشنهاد کتاب

مجموعه‌داستان “اینجا همیشه باد غربی می‌وزد” اثر الهام فردویی

جزئیات بیشتر...
پیشنهاد کتاب

مجموعه‌داستان “خبری از لکه‌های نور نیست” اثر غزاله سبوکی

جزئیات بیشتر...
پیشنهاد کتاب

رمان “کدامین گِل به غم بسرشته‌تر” اثر مجید خادم

جزئیات بیشتر...
چه کتابی بخوانیم

مجموعه‌داستان “چاقوکشی قبل از پخش غیرمستقیم مالاگا-خیخون” اثر شورش عابد

جزئیات بیشتر...
چه کتابی بخوانیم

مجموعه‌داستان “خانه‌باغ” اثر خالو خالد

جزئیات بیشتر...
چه کتابی بخوانیم

مجموعه‌داستان “چیزی برای فروش” اثر پری شاهیوندی

جزئیات بیشتر...