مدرسه داستان نویسی حیرت

مدرسه داستان نویسی حیرت

نجمه بهاری

هنرمند تئاتر، پژوهشگر ادبیات نمایشی و مترجم

مدرس تخصصی کارگاه‌های «عملی 4 تخصصی نمایشنامه‌نویسی» و « عملی 5 تخصصی نمایشنامه‌نویسی »

تدریس ادبیات نمایشی از سال 1400