مدرسه داستان نویسی حیرت

مدرسه داستان نویسی حیرت

استاد داستان نویسی

صدیقه قانع

داستان‌نویس، مترجم، پژوهشگر و منتقد و تحلیل‌گر آثار ادبی‌

مدرس تخصصی کارگاه «رویکردهای نقد ادبی» در آکادمی آزاد ادبیات و هنر حیرت

تدریس ادبیات داستانی از سال 1399

کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شیراز – 1399

دانشجوی بورسیۀ دکتری ادبیات جهان در دانشگاه HSE روسیه- از 1401

فارغ‌التحصیل رشته «داستان‌نویسی» از آکادمی آزاد هنر و ادبیات حیرت (1394)

مترجم انگلیسی به فارسی متون از 1399.

سردبیر سالنامۀ داستان خلاقانۀ سال (حیرت)، از 1396 تا 1399.

ویراستار سالنامۀ داستان خلاقانۀ سال (حیرت)، 1395.

مدیرهنری سالنامۀ داستان خلاقانۀ سال (حیرت)، 1394.

داور نهایی جشنوارۀ کشوری داستان خلاقانۀ سال(حیرت)، 1396 و 1397 و 1399.

عضو انجمن داستان‌نویسی حیرت و داستان شیراز از 1392 تا 1399.

عضو هیئت تحریریۀ فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنر معاصر “داستان شیراز”

گزیدۀ تالیفات

مجموعه‌داستان کوتاه « جریان‌هایی از چیزی در حال سقوط », نشر قهوه: 1398.

(با مجید خادم و زهرا قادرپور)، شناختنامۀ جامع داستان‌نویسان فارس(جلد اول)، شیراز: پرتو رخشید

ترجمۀ کتاب از فارسی به انگلیسی

 *In the Land of Cosmos (1st Volume), Samaneh Panahi, Shiraz: Parto Rakhshid, 2020. (in print).

در سرزمین کیهانه (جلد اول)، سمانه پناهی، شیراز: پرتو رخشید، 1399. (در حال چاپ).

«کجواج»، سالنامۀ داستان خلاقانۀ سال(حیرت)، شمارۀ 2، شهریو1395.

«یادداشت مترجم»، سالنامۀ داستان خلاقانۀ سال(حیرت)، شمارۀ 2، شهریور 1395.

«شابدوز»، سالنامۀ داستان خلاقانۀ سال(حیرت)، شمارۀ 1، مهر 1394.

مقالات

1- ”Ecopersonification: The Effect of Nature Personifications in Safdari’s Tiger Novel on Ecology and Environment”. (Unpublished)

بوم‌جان‌بخشی: تأثیر جان‌بخشی عناصر طبیعت در رمان ببر صفدری بر روی زیست‌بوم (چاپ نشده).

2- ”An Ecocritical Comparative Study of ‘Nature is the god of vengeance’ Conceptual Metaphor in Safdari’s Tiger and Atashparvar’s Fish in the Wind Regional Stories”. (In publish at Известия Серия Лингвистика и педагогика)

مطالعۀ تطبیقی استعارۀ مفهومی «طبیعت، خدای خشم است» در داستان‌های بومی ببر صفدری و ماهی در باد آتش‌پرور (در حال چاپ در مجلۀ ایزوِستنیا در دانشگاه یوزگو روسیه).

3- Сравнительное исследование двух мифов о Каве Ахангаре и Микуле Селяниновиче в иранской и русской литературе. (Печать на Известия Серия Лингвистика и педагогика)

بررسی تطبیقی ​​دو اسطورۀ کاوه آهنگر و میکول سِلیانینویچ در ادبیات ایران و روسیه (در حال چاپ در مجلۀ ایزوِستنیا در دانشگاه یوزگو روسیه).

4- «معرفی کوتاه ‘من ببر نیستم پیچیده به بالای خود تاکم‘»، داستان شیراز (فصلنامۀ تخصصی ادبیات و شعر معاصر)، شماره 12، تابستان 1399، ص 144.

5- «گفت‌وگو با محمدهادی پورابراهیم»، سالنامۀ داستان خلاقانۀ سال (حیرت)، شمارۀ 3، شهریور 1396، ص 283.

6- «معرفی مجموعه داستان ‘لندن شهر چیزهای قرمز’، اثر نوید حمزوی»، سالنامۀ داستان خلاقانۀ سال (حیرت)، شمارۀ 3، شهریور 1396، ص 343.

7- «گفت‌وگو با محمدرضا صفدری»، سالنامۀ داستان خلاقانۀ سال (حیرت)، شمارۀ 1، مهر 1394، ص 153.

8- «یادداشتی بر مجموعه داستان مناطیق جنگی نوشتۀ مجید خادم»، داستان شیراز (فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنر معاصر)، شمارۀ 16 و 17، تابستان و پاییز 1400، ص 105.

9- «خوانشی شالوده‌شکنانه از داستان کوتاه ‘دستی روی دهانم’ نوشتۀ مجید خادم»، داستان شیراز (فصلنامۀ تخصصی ادبیات و شعر معاصر)، شمارۀ 11، بهار 1399، ص 44.

10- «بررسی برخی کارکردهای گفتگو در داستان ‘سرکار’ اثر محمدسعید احمدزاده»، داستان شیراز (فصلنامۀ تخصصی ادبیات و شعر معاصر)، شماره 9، پاییز 1398، ص 17.

11- «تپه‌هایی چون فیل‌های سفید یا بلایی به نام ترجمه»، داستان شیراز (فصلنامۀ تخصصی ادبیات و شعر معاصر)، شماره 8، تابستان 1398، ص 46.

12- (با امیرحسین طاهری‏‌نژاد)، «جلال چوبینه، نویسنده‏ای به حاشیه رفته»، داستان شیراز (فصلنامۀ تخصصی ادبیات و شعر معاصر)، شماره 4، تابستان 1397، ص 79.

13- «نقیب‌‏الممالک و امیرارسلان نامدار»، داستان شیراز (فصلنامۀ تخصصی ادبیات و شعر معاصر)، شمارۀ 2، زمستان 1396، ص 78.

14- (با زهرا قادرپور)، «سه رمان فراموش‏‌شده و نویسنده‌‏ای که از یادها رفته است»، داستان شیراز (فصلنامۀ تخصصی ادبیات و شعر معاصر)، شمارۀ 1، پاییز 1396، ص 91.

15- «بررسی برخی کاربردهای نام‌آوا در داستان ‘خروس’ اثر ابراهیم گلستان»، سالنامۀ داستان خلاقانۀ سال (حیرت)، شماره 3، شهریور 1396، ص 252.

16- «بررسی مفهوم خلاقیت در آثار داستانی»، سالنامۀ داستان خلاقانۀ سال (حیرت)، شمارۀ 2، شهریور 1395، ص 217.

17- «بررسی ریتم و نقش شعری زبان در’روزگار دوزخی آقای ایاز’ اثر رضا براهنی»، سالنامۀ داستان خلاقانۀ سال (حیرت)، شماره 2، شهریور 1395، ص 212.

18- «بررسی واژه‌سازی در برخی داستان‌های محمدرضا صفدری»، سالنامۀ داستان خلاقانۀ سال (حیرت)، شمارۀ 1، مهر 1394، ص 183.

جوایز و افتخارات

  • برگزیدۀ نهایی جشنوارۀ کشوری داستان خلاقانۀ سال(حیرت)، برای داستان کجواج 1395 و شابدوز 1394.
  • برگزیدۀ نهایی جشنوارۀ داستان‌نویسی بسیج هنرمندان فارس، برای داستان برزنت سقفی 1392.
  • منتقد برگزیدۀ بخش داستان حوزۀ هنری فارس 1393.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *