مدرسه داستان نویسی حیرت

مدرسه داستان نویسی حیرت

فهم داستان - درآمدی بر روش تجزیه و تحلیل داستان در متون نوشتاری و سینمایی «کتاب اول: مبانیِ پایه‌ایِ تشخیص و تحلیل و کمپوزیسیون» جلد دوم

کتاب سی‌‌‌وهفتم: فهم داستان – درآمدی بر روش تجزیه و تحلیل داستان در متون نوشتاری و سینمایی «کتاب اول: مبانیِ پایهایِ تشخیص  و تحلیل و کمپوزیسیون» جلد دوم

نویسنده: مجید خادم

چاپ اول 1402 نشر پرتو رخشید

این کتاب در مجموعۀ پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر حیرت منتشر شده است.

در ابتدای مقدمۀ این اثر آمده است: واقعیت آن که کتاب حاضر، در پسِ بیان یک پیشنهاد روش‌شناسیک در مطالعه و تحلیل و پژوهش‌های داستانی، یک کتاب آموزشی یا به تعبیر دقیق‌تر، کمک‌‌آموزشی در ارتباط با فهم پدیدۀ داستان است. خواه این داستان در شکل‌های نوشتاری ظاهر شده باشد، خواه در قالب‌های سینمایی. خواه به‌عنوان یک هنر و خواه به‌عنوان تنها یک پدیده، فارغ از وجوه زیبایی‌شناختی. پس طبیعتاً برای این کتاب می‌توان مخاطبانی متنوع و متفاوت را تصور کرد. در کلی‌ترین وجه؛ افرادی که به هر دلیل می‌خواهند و نیازمندند تا شناختی دقیق‌تر و عمیق‌تر نسبت به پدیدۀ داستان به دست آورند. چرا که تحلیل، کنشی شناختی و روشی است برای کسب معرفتِ بیشتر از قضایا و پدیده‌ها. و البته این کتاب به‌طور خاص برای مخاطبانی تهیه شده است که می‌خواهند شناختی شخصی و بی‌واسطه، با تکیه بر ساختاری مدون و منظم دربارۀ داستان به دست آورند. آن­ها که روشی می‌خواهند برای درک داستان و دقت در آن از طریق برخورد با خودِ آثار داستانی و نه از طریق قضایا و قواعد هردم بی­‌اعتبار و به‌­طبع، نوشونده و تقسیم‌بندی‌های ازپیش‌تعیین‌شدۀ ذوقی، محدود، ساده‌انگارانه و اغلب متناقض. این کتاب، تلاشی است برای ایجاد روشی که بتوانیم به­‌واسطۀ آن، نگاهی نظام‌مند و دقیق و ازپیش‌محدودنشده به داستان داشته باشیم.

کتاب حاضر ششمین اثر منتشرشده از نویسنده بوده که توسط انجمن ادبی‌هنری حیرت منتشر شده است. از مجید خادم تاکنون یک رمان و سه مجموعه‌داستان و شش کتاب نظری و پژوهشی و تعدادی مقالات تخصصی در ادبیات و هنر منتشر شده است.

خرید نسخۀ کاغذی این کتاب

خرید نسخۀ الکترونیک این کتاب:

نسخۀ الکترونیک این کتاب هنوز منتشر نشده است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *